Αρχική arrow ΘΕΣΕΙΣ arrow ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ arrow Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 11.6.2016

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 11.6.2016

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2016

Η Κεντρική Επιτροπή της Χ.Δ. , που συνήλθε το Σάββατο 11 Ιουνίου για 2η φορά μετά την εκλογή της από το Η΄ Συνέδριο ενέκρινε το  κείμενο πολιτικής απόφασης, όπου τονίζεται μεταξύ άλλων: 
" Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν πολιτική τους, οἱ σημερινοὶ κυβερνῆτες καταφεύγουν σὲ ἕναν κοινωνικὸ κανιβαλισμό, τὸν ὁποῖον ἐμφανίζουν ὡς δῆθεν πολιτικὴ κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Στὴν πραγματικότητα, μὲ τὴ φορολογική τους πολιτική καὶ τὴ «μεταρύθμιση» τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος, ὁλοκληρώνουν τὴ διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ τῆς χώρας ποὺ ξεκίνησε τὸ 2010 καὶ εὐνοοῦν τὴ συγκέντρωση πλούτου στὰ χέρια λίγων, Ἐλλήνων καὶ ξένων ποὺ ἔχουν ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὴν κρίση."
Ολόκληρο το κείμενο έχει ως εξής:

1. Ὅσο οἱ μῆνες περνοῦν ἐπιβεβαιώνονται οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ Η’ Συνεδρίου, σὲ σχέση μὲ τὴν πορεία τῆς χώρας ὕστερα ἀπὸ τὴ μνημονιακὴ μετάλλαξη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

2. Ἡ Κυβέρνηση τῶν κύριων πολιτικῶν φορέων ποὺ ἀναδείχθηκαν μὲ πρόταγμα τὴν ἀνατροπὴ τῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς, ἐξελίσσεται σὲ  συνεπῆ καὶ πιστὸ ἐφαρμοστὴ τῆς πολιτικῆς τῶν Δανειστῶν καὶ ἐπικυρίαρχων.

3. Ἡ Χ.Δ. ἀπὸ τὸ 2010 ἔχει καταγγείλει ὅτι τὸ Μνημόνιο ὁδηγοῦσε στὴν ὑποθήκευση τῆς χώρας. Μὲ τὴ θέσπιση τοῦ «Ὑπερταμείου», ὁλοκληρώνεται τὸ ξεπούλημα τῆς δημόσιας περιουσίας καὶ ἡ ἐκποίηση τῶν βασικῶν κοινωνικῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν στρατηγικῶν τομέων τῆς οἰκονομίας. Συμπεριλαμβάνοντας σὲ αὐτὸ ἀκόμη καὶ τὶς δημόσιες συγκοινωνίες τῆς Ἀθήνας, ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πραγματοποιεῖ αὐτὸ καμμία κυβέρνηση δὲν τολμησε μέχρι τώρα. Ἐπίσης, ὁλοκληρώνεται ὁ ἀφανισμὸς τῆς μικρῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς μεσαίας τάξης.

4. Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν πολιτική τους, οἱ σημερινοὶ κυβερνῆτες καταφεύγουν σὲ ἕναν κοινωνικὸ κανιβαλισμό, τὸν ὁποῖον ἐμφανίζουν ὡς δῆθεν πολιτικὴ κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Στὴν πραγματικότητα, μὲ τὴ φορολογική τους πολιτική καὶ τὴ «μεταρύθμιση» τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος, ὁλοκληρώνουν τὴ διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ τῆς χώρας ποὺ ξεκίνησε τὸ 2010 καὶ εὐνοοῦν τὴ συγκέντρωση πλούτου στὰ χέρια λίγων, Ἐλλήνων καὶ ξένων ποὺ ἔχουν ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὴν κρίση.

5. Ἡ σημερινὴ Ἀντιπολίτευση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι) εἶναι ἐκείνη  ποὺ ὄχι μόνο στήριξε μὲ τὴν ψῆφο της τὸ 3ο Μνημόνιο, ἀλλὰ καὶ εἶχε ἀπαιτήσει τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015 συμφωνία μὲ κάθε τίμημα. Ὑπὸ τὴν αἰγίδα της, ἄλλωστε, ἀναπτύχθηκε καὶ κάποια κίνηση διαπνεόμενων ἀπὸ νεοφιλελεύθερες ἀντιλήψεις πολιτὼν μὲ τίτλο «Μένουμε Εὐρώπη», ἡ ὁποία δεσμευόταν ρητὰ καὶ μὲ τὴν προσωπικὴ περιουσία τοῦ καθενὸς γιὰ τὴν ἐπίτευξη μιᾶς «ἱστορικῆς συμφωνίας» ὑπὸ ὁποιουσδήποτε ὅρους ἔθεταν οἱ Δανειστές. Κι ὅμως, ὑποκριτικά, καταψηφίζει μία πολιτικὴ ποὺ ἡ ἴδια ὑπηρέτησε ὡς Κυβέρνηση καὶ ἐπέβαλε μὲ κάθε μέσο. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ κατεστημένα συνδικάτα ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, ποὺ γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ὕπαρξή τους ὀργανώνουν 24ωρες καὶ 48ωρες ἀπεργίες ἐναντίον τῆς πολιτικῆς, τὴν ὁποία στήριξαν καὶ ἐπέβαλαν μὲ τὴ θέση τους ὑπὲρ τοῦ ΝΑΙ στὸ δημοψήφισμα τοῦ Ἰουλίου.

6. Ἔτσι, τὸ σύνολο τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἐξουσίας ἔχει ὑποταχθεῖ στοὺς Δανειστὲς καὶ ἐπικυρίαρχους καὶ εἶναι ἐλεγχόμενο ἀπὸ αὐτους, ἄσχετα μὲ τὴν ἐναλλαγὴ τῶν ρόλων.

7. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς Δανειστὲς καὶ κατ’ εὐφημισμὸν «ἑταίρους», ἡ κατὰ φαντασίαν ἐνίσχυση τῆς Ἑλλάδας ἀποτελεῖ πρόσχημα γιὰ τὴ λεηλασία τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου καὶ τὴν ἀποικιοποίηση τῆς χώρας. Στὴν πραγματικότητα, ἡ ὅποια «βοήθεια» ἔχει στόχο τὴν ἐξασφάλιση τῶν γερμανικῶν καὶ γαλλικῶν τραπεζῶν εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ ὑπερχρεώνεται. Οἱ περιπτώσεις τοῦ ΟΤΕ καὶ τῶν ἀεροδρομίων εἶναι οἱ πιὸ χαρακτηριστικές, ἀφοῦ ἡ Γερμανία χρησιμοποιεῖ τὴν ἐκταμίευση τῆς δόσης ὡς μέσου ἐκβιασμοῦ, ὥστε νὰ ἐξασφαλίσει πρὸς ὄφελος τῶν δικῶν της κρατικῶν ἑταιριῶν τὴ λεηλασία τοῦ ἑλληνικοῦ δημόσιου πλούτου. Ἔτσι, οἱ λεγόμενες ἰδιωτικοποιήσεις εἶναι στὶς περιπτώσεις αὐτὲς κρατικοποιήσεις ἐκ μέρους τοῦ γερμανικοῦ Δημοσίου.

8. Μὲ τὶς ἰδιωτικοποιήσεις τομέων ποὺ ἐξυπηρετοῦν θεμελιώδεις ἀνάγκες γιὰ τὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν (ὕδρευση, ἠλεκτροδότηση, συγκοινωνίες, ταχυδρομεῖα) οἱ ὑπηρεσίες αὐτὲς θὰ ὑποβαθμιστοῦν καὶ θἀ ἀκριβήνουν, μὲ ἀποτέλεσμα καὶ ἐπιπρόσθετη μείωση τοῦ εἰσοδήματος τῶν πολιτῶν καὶ ὑποβάθμιση τοῦ βιοτικοῦ τους ἐπιπέδου.

9. Ἡ Χ.Δ. ἐξαρχῆς ἀμφισβήτησε τὴ νομιμότητα τῶν Μνημονίων καὶ τῆς νομοθεσίας ἡ ὁποία τὰ ἐφαρμόζει, ὡς ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀντίθετη μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Στὴ βάση αὐτὴ ἀμφισβητεῖ τὰ μνημονιακὰ μέτρα ποὺ ψήφισε καὶ αὐτὴ ἡ κυβέρνηση.

10.Ἡ Χ.Δ.ἀρνεῖται τὸ μονόδρομο ποὺ ἐπιβάλλει ἡ οἰκονομικὴ δικτατορία τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Βερολίνου καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴ χάραξη μιᾶς ἐναλλακτικῆς πολιτικῆς ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴν πνευματική,  πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση τῆς χώρας καθὼς καὶ στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς οὐσίας τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν καὶ στὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη.

11.Ἡ Χ.Δ.ἀρνεῖται τὸ μονόδρομο ποὺ ἐπιβάλλει ἡ οἰκονομικὴ δικτατορία τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Βερολίνου καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴ χάραξη μιᾶς ἐναλλακτικῆς πολιτικῆς ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴν πνευματική,  πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση τῆς χώρας καθὼς καὶ στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς οὐσίας τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν καὶ στὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη. 

12. Εἰδικότερα, βαρύτατες εὐθύνες, τῶν ὁποίων ὁ καταλογισμὸς ἐκκρεμεῖ καὶ πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ, ὑπέχουν οἱ Δανειστὲς γιὰ τὴν, μετὰ ἀπὸ τὴν ἔντεχνη ἀπομύζηση κάθε διαθέσιμου πόρου καὶ ὑστερόβουλη κωλυσιεργία στὶς διαπραγματεύσεις τοῦ α’ ἑξαμήνου τοῦ 2015, ἐπιβολὴ ἑνὸς προγράμματος μέτρων ποὺ στὴν πολὺ μεγάλη του πλειοψηφία βρισκόταν ἀντίθετο πρὸς τὴν πολλαπλά ἐκπεφρασμένη βούληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ de facto ἀνάγκη τῶν «capital controls» μετὰ τὴν ἄρνηση αὔξησης ἀκόμη καὶ τοῦ ELA πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση ὁποιασδήποτε ἔννοιας νομισματικῆς ἕνωσης καὶ ἦταν ἡ ἐκπλήρωση τῆς ἐκβιαστικῆς ἀπειλῆς οἰκονομικῆς ἀσφυξίας καὶ πρόκλησης οἰκονομικῆς κρίσης εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ παρὰ τὰ λάθη τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς στὶς διαπραγματεύσεις.

13. Ὅπως τὸ Η’ Συνέδριο τῆς Χ.Δ. ἔχει ἐκτιμήσει, «παρὰ τὴ συντριπτικὴ ἥττα τοῦ ἀντιμνημονιακοῦ χώρου, ἡ ἀντίσταση πρέπει νὰ συνεχιστεῖ, μὲ προτεραιότητα τὴν ἀνασυγκρότηση τοῦ ἀντιμνημονιακοῦ χώρου στὶς ἀκόλουθες νέες βάσεις:-Ἄμεση διαβούλευση γιὰ συγκρότηση μετώπου δημοκρατικῶν καὶ ἀντιμνημονιακῶν πολιτικῶν δυνάμεων μὲ στόχο τὸ συντονισμὸ τῶν κινητοποιήσεων καὶ τὴν ὑπεύθυνη καὶ μεθοδευμένη ἐπεξεργασία ὁλοκληρωμένης ἐναλλακτικῆς πρότασης στὴν ἀκολουθούμενη πολιτικὴ ἐθνικῆς συρρίκνωσης καὶ οἰκονομικῆς λιτότητας μὲ σαφεῖς ἄξονες στὴν κατεύθυνση τῆς πολιτικῆς, πολιτισμικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης.- Ἀξιοποίηση τῶν συμπερασμάτων τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀλήθειας τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς γιὰ τὸ χρέος-Συνέχιση τῆς συνεργασίας μὲ τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Διεκδίκησης τῶν ὀφειλῶν τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα μέχρι τὴν τελικὴ δικαίωση.»

14. Ἔχει ἤδη γίνει φανερὸ ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἡ Εὐρωζώνη, ὅπως εἶναι σήμερα δομημένα, οὔτε ἐπιθυμοῦν, οὔτε ἐπιδέχονται διορθωτικὲς ἀλλαγές.

15. ἀντιμνημονιακὸς χῶρος πρέπει, ἐὰν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀνθίσει καὶ νὰ εἰσακουστεῖ, νὰ ὠριμάσει, νὰ ἀποφύγει τὸν πειρασμὸ τῆς εὔκολης καὶ ἀνέξοδης καταγγελιολογίας, νὰ ἀναζητήσει καὶ οἰκοδομήσει μὲ ὅραμα ἀλλὰ καὶ ρεαλισμὸ τὶς ὑπάρχουσες ἐπιλογὲς ἐναλλακτικῆς πορείας καί, τέλος, ἀντίθετα μὲ μιὰ λογικὴ πολιτικοῦ marketing, νὰ διατυπώσει καὶ νὰ θέσει ὑπὸ τὴν κρίση του ἑλληνικοῦ λαοῦ τὶς διακινδυνεύσεις τοῦ ἐγχειρήματος ποὺ προτείνει, παράλληλα μὲ τὰ ἀναμενόμενα οφέλη.

16. Ἠ Χ.Δ. χαιρετίζει τὶς κινητοποιήσεις τῶν ἄλλων λαῶν τῆς Εὐρώπης κατὰ τῆς πολιτικῆς λιτότητας, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλει ἡ οἰκονομικὴ δικτατορία Βερολίνου-Βρυξελλῶν.Οἱ ἐπιμέρους ἄρχουσες τάξεις, ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴ γερμανικὴ ἐπικυριαρχία καὶ πρόθυμα συμμορφώνονται στὶς ὑποδείξεις της, τὶς ὁποῖες ἀναλαμβάνουν νὰ ἐφρμόσουν οἱ κυρίαρχες πολιτικὲς οἰκογένειες τῶν «χριστιανοδημοκρατῶν» καὶ τῶν «σοσιαλδημοκρατῶν». Αὐτές, ἤδη πληρώνουν τὸ τίμημα τῆς κοινωνικῆς ἀναλγησίας τῆς πολιτικῆς ποὺ ἐφάρμόζουν, δυστυχῶς μὲ τὴν ἐνίσχυση καὶ ἀκροδεξιῶν κομμάτων.

17. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἡ διεθνὴς κοινότητα εὐρύτερα, ἐξακολουθοῦν νὰ μὴν ἀναλαμβάνουν τὶς εὐθύνες τους ἀπέναντι στοὺς λαοὺς ποὺ χειμάζονται ἀπὸ τὶς τοπικὲς συρράξεις. Οἱ πόλεμοι ὑποδαυλίζονται ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς, χωρὶς οὐσιαστικὲς εἰρηνευτικὲς πρωτοβουλίες. Παράλληλα, ἑκατοντάδες θύματα πολέμου πνίγονται στὴ Μεσόγειο, χωρὶς νὰ συγκινεῖται κανείς. 

18. Ἡ Ἑλλάδα, ἀφοῦ ὑπέφερε ὡς πειραματόζωο γιὰ τὴ χάραξη πολιτικῶν λιτότητας καὶ κατάργησης τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, μετατρέπεται καὶ σὲ ἀποθήκη ψυχῶν ἀπὸ τοὺς «ἑταίρους». Παρὰ τὴν κρίση, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐφαρμόζει τὶς χριστιανικὲς ἀρχὲς τῆς φιλοξενίας καὶ τῆς ἀλληλεγγύης ἀπέναντι στοὺς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας.

 

19. Ἡ Χ.Δ. ἔχει ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή της στὴν ὕπαρξη δομῶν «hot spots» στὰ νησιά καὶ ζητεῖ τὴν ὀργάνωση τῆς φιλοξενίας τῶν προσφύγων μόνο στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἄμεση μετάβαση στὴ χώρα προορισμοῦ τους, ὅπου καὶ θὰ ἀξιολογηθεῖ τὸ αἴτημα γιὰ πολιτικὸ ἄσυλο. Νὰ ζητηθεῖ ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. ἡ ἐπιβολὴ κυρώσεων καὶ μέτρων σὲ χῶρες ποὺ (ὅπως ἡ Τουρκία) δὲν ἐξαρθρώνουν τὰ κυκλώματα διακινητῶν τὰ ὁποῖα θησαυρίζουν καὶ θέτουν σὲ κίνδυνο ἀνθρώπινες ζωές.

 

20. Οἱ κυπριακὲς ἐκλογὲς εἶχαν ἀποτέλεσμα νὰ γίνει μειοψηφικὸς ὁ δικομματισμὸς ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ, ποὺ προωθοῦσε τὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ στὴ βάση τῆς διζωνικῆς ὁμοσπονδίας. Μὲ δεδομένη τὴν τουρκικὴ ἀδιαλλαξία καὶ κακοπιστία, παρουσιἀζεται ἡ εὐκαιρία ἡ πρόταση γιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ νὰ ἐπανατοποθετηθεῖ στὴ μόνη σωστή της βάση, ὡς προβλήματος εἰσβολῆς, κατοχῆς καὶ ἐποικισμοῦ. Ἐπισημαίνουμε ὅμως ὡς ἀρνητικὴ ἐξέλιξη τὴν ἐκπροσώπηση στὸ κοινοβούλιο τοῦ «Ε.ΛΑ.Μ» ἀδελφοῦ κόμματος τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς», σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ θετικὴ ἀντίδραση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου.

 

21.Ἡ Κ.Ε. τῆς Χ.Δ. ἐκφράζει τὴν εὐχὴ νὰ εὐοδωθοῦν οἱ ἐργασίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ποὺ σὲ λίγες μέρες ἔχει ὁρισθεῖ νὰ γίνει στὴν Κρήτη, μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ στὴν κατεύθυνση τῆς ἐνίσχυσης τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.         

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1535
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2182338
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.