Τομή: ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ Ε.Χ.Ο.Ν., Γενάρης 1981…

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Πέμπτη, 29 Μάρτιος 2012

Ένα κείμενο, πραγματικά προφητικό για τις αναλύσεις, εκτιμήσεις και προβλέψεις του, αποτελεί η Προκήρυξη του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας της Χ.Δ., της Ελληνικής Χριστιανοσοσιαλιστικής Οργάνωσης Νέων (Ε.Χ.Ο.Ν.) που γράφτηκε και δημοσιεύτηκε πριν 30(!) χρόνια με αφορμή την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ.

“… καταγγέλλουμε ὅτι πίσω ἀπ’ αὐτή μεθοδεύεται μιά νέα κατοχή, πιό ὕπουλη καί πιό ἐπικίνδυνη ἀπό τήν τουρκική καί τή ναζιστική….”

Λαέ τῆς ῾Ελλάδας,
Μία ἑβδομάδα μετά τή γέννηση τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου πού γιορτάσαμε τόν ἐρχομό τού καινούργιου χρόνου, ἡ χώρα μας, μπαίνοντας στή στρούγκα τῆς Ε.Ο.Κ., ὁδηγεῖται στό χάσιμο καί τυπικά τῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἐθνικῆς της κυριαρχίας.
῾Η ξενόδουλη ἄρχουσα τάξη πανηγυρίζει ἀπό καιρό καί διαλαλάει τήν εὐημερία πού περιμένει τό λαό μας μέ τήν ἔνταξη, εὐημερία πού μεταφράζεται σέ ἔξαρση τοῦ καταναλωτισμοῦ. Θἄχουμε περισσότερα πλυντήρια, αὐτοκίνητα, στερεοφωνικά, περισσότερες «ἀνέσεις». Στήν οὐσία, θἄχουμε αὔξηση τοῦ ἄγχους καί τῆς ἐξάρτησης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή μηχανή. Ταυτόχρονα, ἡ ντόπια ᾿Ολιγαρχία θά συνεργάζεται μέ τούς εὐρωκαρχαρίες ἰμπεριαλιστές, γιά νά συντονίζουν τήν ἐκμετάλλευση τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης καί κύρια τοῦ Τρίτου Κόσμου. ᾿Απ’ αὐτή τήν ἄποψη, ἔχει δίκιο ἡ ἄρχουσα τάξη νά πανηγυρίζει γιά τήν ἔνταξη. ᾿Από δοῦλος τῶν ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων μετατρέπεται σέ φτωχό συγγενή τους.

῞Ομως, λαέ τῆς ῾Ελλάδας, αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἐπιθυμία τῆς ἄρχουσας τάξης νά «γίνουμε Εὐρώπη», γίνεται μιά ἀκόμα πηγή τῆς δυστυχίας σου, τῆς νόθευσης καί τῆς προδοσίας τῶν ἀγώνων σου γιά ἐθνική ἀνεξαρτησία καί κοινωνική προκοπή.
᾿Από τά πανάρχαια χρόνια, ἡ κοινωνική ὀργάνωση τῶν ῾Ελλήνων εἶχε ἐπίκεντρο τήν πόλη-κράτος, καί ἦταν ἄμεση δημοκρατία. Τήν παράδοση αὐτή ζωντανεύουν οἱ κοινότητες τοῦ Βυζαντίου καί τῆς Τουρκοκρατίας, πού ἐπίκεντρο τῆς κοινωνικῆς τους ζωῆς εἶχαν τήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Ενορία. Αὐτῶν τῶν κοινοτήτων ὁ δυναμισμός ἔθρεψε κατά κύριο λόγο τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821.

῾Η «ἀπελευθέρωση» σήμανε τήν ἐπιβολή τῆς εὐρωπαϊκῆς κρατικῆς ὀργάνωσης, πού πραγματοποίησε ἡ Βαυαροκρατία. ῾Ο συγκεντρωτικός μηχανισμός ἔπνιξε τή δραστηριότητα καί τό δυναμισμό τῆς κοινότητας, καί ἔκανε τήν ᾿Εκκλησία κρατικό μηχανισμό στά πρότυπα τῆς Γερμανίας. ῞Ομως, το σύστημα δέν μπόρεσε νά λειτουργήσει, γιατί τά βιώματα τοῦ λαοῦ ἦταν διαφορετικά (ἄμεση δημοκρατία).
Κι ὅμως, ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου, ἀπό τή Δεξιά μέχρι τήν ᾿Αριστερά, ἔχει μείνει προσκολλημένη σέ «ὁράματα» καί πρότυπα δυτικῆς ἔμπνευσης. Γι’ αὐτό τό λόγο δέν ἔχει καταφέρει ν’ανταποκριθεῖ στούς ἀγῶνες καί τίς προσδοκίες τοῦ λαοῦ, σ᾿ ὅλη τήν περίοδο τῆς ἐλεύθερης πολιτικῆς ζωῆς τῆς ῾Ελλάδας.

῾Η ἔνταξη στήν Ε.Ο.Κ. δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο ἀπό ἐπιβεβαίωση τῆς παραπάνω πορείας. ῞Ομως, τό στάδιο αὐτό εἶναι τό πιό ἐπικίνδυνο, γιατί προϋποθέτει ὁλοκληρωτική ἀφομοίωση τοῦ λαοῦ σ’ ἕνα σύστημα πού μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο σέ ἄβουλο γρανάζι τοῦ κοινωνικοῦ μηχανισμοῦ, ἕνα σύστημα πού θέλει τόν ἄνθρωπο ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, καί νά ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ, ὅσο γίνεται περισσότερο, ὄχι ὅμως νά ΖΕΙ. Στήν ὁλοκλήρωση τῆς φυλάκισης τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου στό κύκλωμα παραγωγή – κατανάλωση ἀποσκοποῦν καί οἱ γνωστοί ἀντιδραστικοί νόμοι πού ψηφίζει ἡ Ν.Δ., ὅπως ὁ 815 γιά τά Πανεπιστήμια. Κι ἄλλοι νόμοι ἑτοιμάζονται μέ τήν ἔνταξη στήν Ε.Ο.Κ., πού θά ἐπιβάλουν τή θέληση τῶν Βρυξελλῶν στό λαό μας.

῾Ο κίνδυνος πού ἐπισημαίνουμε δέν εἶναι θεωρητικό κατασκεύασμα τῆς στιγμῆς, ἀλλά πραγματικότητα πολύ ζωντανή γιά τούς λαούς τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, πού ἔχουν ἐνταχθεῖ γιά τά καλά στό κύκλωμα ΜΕΤὓΟ-ΒΟῒἃΟΤ-ἲΟἲΟ (συγκοινωνία – δουλειά – ὕπνος), μέ λίγη τηλεόραση στά ἐνδιάμεσα. Τό πλῆθος τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν δέν μπορεῖ νά ἱκανοποιεῖ τόν ἄνθρωπο πού ἔχει κάποια δύναμη ἀντίστασης μέσα του, καί γι’ αὐτό δημιουργήθηκαν τά γνωστά κινήματα ἀμφισβήτησης, ἱδιαίτερα στή νεολαία. ᾿Από τήν ἄλλη μεριά, τό ἄγχος γιά τήν ἀπόκτησή τους συνθλίβει τόν ἀδύνατο χαρακτῆρα καί ὁδηγεῖ σέ δράματα (αὐτοκτονίες, ναρκωτικά κ.ἄ.).
῾Η μοίρα τῆς ῾Ελλάδας θά εἶναι ἀκόμα χειρότερη, μιά καί τήν Οἰκονομία της θά κατευθύνουν –ἐπίσημα πιά– ξένα κέντρα, πού θά καθορίζουν τή βιομηχανική ἀνάπτυξη ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τίς δικές τους, κι ὅχι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. ῞Οσο θά προχωράει ἡ «ἀνάπτυξη» αὐτή, πού θά γίνεται μέ τίς παροχές τῆς Ε.Ο.Κ., τόσο λιγότερο κύριοι στόν τόπο μας θά εἴμαστε, τόσο πιό πολύ θά ἐξαρτᾶται ἡ Οἰκονομία μας ἀπό τά κέντρα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. ῎Αλλα ἄμεσα ἀποτελέσματα θά φέρει ἡ μετάδοση τῆς σφοδρῆς κρίσης πού περνᾶ ὁ καπιταλιστικός κόσμος καί στή Χώρα μας ἀποτελέσματα πού ἤδη ἔχουν ἀρχίσει νά γίνονται ὁρατά· αὔξηση τῆς ἀνεργίας, ἐξάλειψη τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων… Τά ἄλλα κόμματα τί κάνουν μπροστά σ’ αὐτή τή κατάσταση; ῞Ενα μέρος τους συμφωνεῖ μέ τήν ἔνταξη, καί θέτει ὅρους, ἀνάλογα μέ τήν ἰδιαιτερότητα τῶν δυτικόφερτων προτύπων πού προωθοῦν (Σοσιαλδημοκρατία, Εὐρωκομμουνισμός, κ.λπ.).

Τά ὑπόλοιπα διαφωνοῦν, ἀλλά ἡ διαφωνία τους αὐτή περιορίζεται σέ δημοκοπική ἀντιπαράθεση μέ τήν Κυβέρνηση. Καμμιά κινητοποίηση τοῦ λαοῦ δέν ἔχει ὀργανωθεῖ ἐνάντια στήν Ε.Ο.Κ., ἐνῶ ἡ «διαφώτιση» πού γίνεται στοχεύει σέ δευτερεύουσες πτυχές καί σέ «οἰκονομικές» ἀναλύσεις, στίς ὁποῖες οἱ «εὐρωπαϊστές» τεχνοκράτες, ἀντιπαραθέτουν τά ἐπιχειρήματά τους ἄνετα.

Λαέ τῆς ῾Ελλάδας,
γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανοσοσιαλιστές, ἡ ἔνταξη στήν Ε.Ο.Κ. κατά κύριο λόγο δέν θέτει προβλήματα τεχνοοικονομικά ἤ στενά πολιτικά. Θέτει θέμα ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ μας ὡς ἀνθρώπων καί κατ’ ἐπέκταση ὡς ἔθνους καί ὡς ἐλεύθερου λαοῦ, πού θέλει νά ὁρίζει τόν τόπο του. Τό «εὐρωπαϊστικό ἰδεῶδες» τού καταναλωτισμοῦ καί τῆς «ἄψογης λειτουργίας» τοῦ κοινωνικού μηχανισμοῦ προωθεῖ·
– Τήν καταστροφή τῆς προσωπικῆς καί κοινωνικῆς μας ζωῆς, μέ τήν προώθηση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καί τοῦ ἀτομισμοῦ καί τήν κυριαρχία μιᾶς ἀπρόσωπης ἀξιοκρατικῆς ζούγκλας, πού συντρίβει κάθε ἀνθρωπιά, στό σχολεῖο, στό Πανεπιστήμιο, στό χωράφι, στό ἐργοστάσιο.
– Τό χτύπημα τῆς ᾿Εκκλησίας, στό πλαίσιο τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν προσανατολισμῶν τοῦ Κράτους. ῾Η Διοικοῦσα ᾿Εκκλησία, πού χρόνια τώρα καλύπτει ἰδεολογικά τό κατεστημένο, βλέπει τόν ἑαυτό της ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη παραπεταμένο, καί τήν περιουσία της νά ἀπειλεῖται μέ δήμευση, γιά τήν κάλυψη τῶν ἐλλειμάτων πού δημιουργεῖ ἡ ἔνταξη.
– Τό τελειωτικό ξερίζωμα τῆς πολιτιστικῆς συνείδησης τοῦ ῾Ελληνισμοῦ, ἄρρηκτα δεμένης μέ τήν ᾿Ορθοδοξία, πού εἶναι κατ’ ἐξοχήν ἀνθρώπινη καί πού θά δεχτεῖ συντονισμένα χτυπήματα ἀπό τόν ἀπανθρωπισμό τῆς δυτικῆς κοινωνίας καί τήν ἀνεμπόδιστη εἰσβολή τῆς ἰμπεριαλιστικῆς ὑποκουλτούρας.
– Τήν ἔνταξη τῆς ῾Ελλάδας στό στρατόπεδο τῶν πλούσιων χωρῶν, πού ἐκμεταλλεύονται τίς φτωχές, πράγμα ἀπαράδεκτο γιά ὁποιοδήποτε συνειδητό ἐπαναστάτη, καί πολύ περισσότερο γιά ἕναν συνειδητό Χριστιανό.
– Τήν ἐπισημοποίηση τῆς ἀπώλειας τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καί ἀνεξαρτησίας μέ τήν ἀπόδοση ἔστω καί μέρους τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τοῦ λαοῦ σέ ξένα κέντρα ἀποφάσεων.

Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς, οἱ ῞Ελληνες Χριστιανοσοσιαλιστές, δηλώνουμε ὅτι δέν ἀναγνωρίζουμε τήν ἔνταξη τῆς Χώρας μας στήν Ε.Ο.Κ., καί καταγγέλλουμε ὅτι πίσω ἀπ’ αὐτή μεθοδεύεται μιά νέα κατοχή, πιό ὕπουλη καί πιό ἐπικίνδυνη ἀπό τήν τουρκική καί τή ναζιστική.

Λαέ τῆς ῾Ελλάδας,
῎Εφτασε ἡ ὥρα νά πάρεις τίς τύχες σου στά χέρια σου καί νά ἐπαναλάβεις τούς ἀγῶνες σου μέ τήν ἀποφασιστικότητα τοῦ 1821-1929 καί τοῦ 1940-1944. ῾Ο ἀντίπαλος εἶναι ὕπουλος καί φοβερός, γιατί δέν περιορίζεται νά σοῦ στερήσει τίς πολιτικές ἐλευθερίες, εἰσβάλλει καί στήν προσωπική, πολιτιστική καί θρησκευτική σου ζωή καί ἐπιβάλλει χειρότερη σκλαβιά. ῎Εφτασε ἡ ὥρα νά χτυπήσεις κατακέφαλα τούς μειοδότες, πού σ’ ὀδηγοῦν ἀπό χρόνια, ἀπό καταστροφή σέ καταστροφή, μαζί μέ ὁποιοδήποτε νεροκουβαλητή τους.

῾Η Διοικοῦσα ᾿Εκκλησία, πού τόσα χρόνια σέρνεται στίς ἐπιδιώξεις τοῦ ἁμαρτωλοῦ κατεστημένου, εἶναι καιρός νά ξεκόψει καί, σάν κυρίαρχος φορέας τῆς ἐπαναστατικῆς ῾Ελληνορθόδοξης παράδοσης, νά μπεῖ στόν ἀγώνα ἐνάντια στόν ἀπανθρωπισμό τῆς προσωπικῆς ζωῆς καί στόν ἀφελληνισμό τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς.


ΓΕΝΑΡΗΣ 1981 Ε.Χ.Ο.Ν.

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1596
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2508831
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.