Αρχική arrow ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ arrow "ΕΥΡΩ Ή ΔΡΑΧΜΗ;"

"ΕΥΡΩ Ή ΔΡΑΧΜΗ;"

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Σάββατο, 25 Ιούνιος 2016

Με θέμα "ευρώ ή δραχμή; Η συζήτηση που δεν έγινε ποτέ", διοργανώθηκε εκδήλωση από την ΕΔΗΚ, την "Κοινωνία Αξιών" και την Ακαδημία Πολιτικής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ την Τετάρτη 22 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών. Ομιλητές ήταν οι Ανδρέας Ανδριανόπουλος και Αλέξανδρος Αλαβάνος. Μαζί με άλλους, είχε προκληθεί και η ΧΔ, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της Γιάννη Ζερβό και τον Γραμματέα της Κ.Ε. Βασίλη Παπαδόπουλο. Ο πρόεδρος της ΧΔ ανέπτυξε κατά τη συζήτηση τις εκφρασμένες θέσεις του Κινήματος στα θέματα αυτά. Η τοποθέτηση εδώ από 1.22.25 έως 1.29.46.

Ἀγαπητοὶ φίλοι

Ἐκ μέρους τοῦ Κινήματος τῆς ΧΔ χαιρετίζω τὴν ἐκδήλωσή σας αὐτή, ὡς ἕνα σημαντικὸ βῆμα στὴν κατεύθυνση τοῦ νηφάλιου καὶ ὁλοκληρωμένου διαλόγου γιὰ τὴν πορεία αὐτοῦ τοῦ τόπου. Μέχρι τώρα, κυριαρχοῦν ὁ εὐρωμονόλογος καὶ ὁ εὐρωμονόδρομος ποὺ ἐπιβάλλονται μὲ τὶς ἀπειλὲς τῶν ξένων ἐπικυρίαρχων καὶ τὴν προσχώρηση τοῦ συνόλου σχεδὸν τοῦ πολιτικοῦ συστήματος σὲ φιλοαποικιοκρατικοῦ τύπου ἀντίληψη καὶ νοοτροπία.

Τὸ δικό μας κίνημα εἶχε ἐξαρχῆς ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή του στὴν ἔνταξη στὴν τότε ΕΟΚ. Σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ νεολαία του ἀπὸ τὸ 1982 εἶχε ἐκτιμήσει ὅτι τοῦτο συνιστοῦσε νέας μορφῆς κατοχή. Ἡ διαπίστωση αὐτή, ὑπερβολικὴ τότε, ἐπιβεβαιώνεται σήμερα, μὲ τὴ μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ προτεκτοράτο, διαδικασία ποὺ κορυφώθηκε μὲ τὴ δημουργία τοῦ κοινοῦ νομίσματος.

Τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ μᾶς ξεγέλασε. Συμμετεῖχαν σ’ αὐτὸ κάποιες ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες οἰκονομίες τοῦ κόσμου καὶ ἔτσι νομίσαμε ὅτι ἡ ἔκβαση θὰ ἦταν ἀσφαλὴς καὶ δεδομένη.

Ξεχάσαμε ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἕναν πειραματισμὸ ποὺ δὲν εἶχε ἐπαναληφθεῖ παγκοσμίως καὶ κατὰ συνέπεια, ὅτι ἡ συμμετοχὴ ἐπιφύλασσε κινδύνους. Διαπράξαμε ἔτσι τὴν τερατώδη ἀπερισκεψία, νὰ συμμετάσχουμε καὶ νὰ ἐκχωρήσουμε τὴ νομισματικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας, διακινδυνεύοντας τὸ μέλλον μας καὶ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας. Δὲν εἴχαμε τὴ στοιχειώδη φρόνηση, τουλάχιστον νὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε πῶς αὐτὸ θὰ ἐξελισσόταν.

Ἀποτέλεσμα: Ἡ ἐκχώρηση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς, ἄφησε κυρίαρχα κράτη καὶ ἐκλεγμένες κυβερνήσεις ἕρμαια τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ἀγορῶν.

Καὶ στὴν κρίση τοῦ 1990-92, εἶχαν ἐπιχειρήσει οἱ ἑταῖροι μας νὰ μᾶς θέσουν ὑπὸ τὴν κηδεμονία τοῦ ΔΝΤ. Δὲν τὰ κατάφεραν, γιατὶ ἡ χώρα ὀρθοπόδησε προσωρινά, χάρη στὸν ἔλεγχο τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὴν κυβέρνησή της. Τὰ κατάφεραν ὅμως τώρα, ἔχοντας τὴ ρευστότητα ὡς μέσον ἐπιβολῆς καὶ ἐκβιασμοῦ.


Τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ προτεκτοράτο, ποὺ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν παρουσία τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, δὲν τὴν ἀποδεχόμαστε, οὔτε πρόκειται νὰ τὴν ἀποδεχτοῦμε. Ἐνῶ τὸ εὐρὼ ἐξελίσσεται σὲ μέσο ἐπιβολῆς τῆς γερμανικῆς ἐπικυριαρχίας, ἐκτιμοῦμε ὅτι ἡ Ε.Ε. ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ, δὲν μπορεῖ νὰ διορθωθεῖ ἀπὸ μέσα, ὥστε νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ αἴτημα τῆς στοιχειώδους κοινωνικῆς δικαιοσύνης.

«

Ἐπαναλαμβάνεται ἡ θέση τοῦ Ζ’ Συνεδρίου γιὰ τὴν ἀνάγκη χάραξης ἐθνικῆς στρατηγικῆς ἀποδέσμευσης ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν οἱ ἐσωτερικὲς προϋποθέσεις καὶ νὰ ἀξιοποιηθοῦν οἱ διεθνεῖς συσχετισμοὶ μὲ τὶς κατάλληλες συμμαχίες. Ἡ Χ.Δ. συμμετέχει καὶ συμβάλλει στὴν διερεύνηση καὶ ἐπεξεργασία ὑπεύθυνων προτάσεων γιὰ τὴ δημιουργία των προϋποθέσεων ποὺ ἀπαιτοῦνται γι’ αὐτὸ καὶ στὴν πολύπλευρη μελέτη τῶν οἰκονομικῶν, γεωπολιτικῶν καὶ νομισματικῶν παραμέτρων. Ἀπέχει ἀπὸ πρόωρες ἢ ἀνεύθυνες πολιτικὲς προτάσεις καὶ πρωτοβουλίες, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ὁδηγήσουν σὲ περαιτέρω φτωχοποίηση καὶ ἐξαθλίωση τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ, καθὼς καὶ σὲ ἀπομόνωση τῆς χώρας καὶ περιπέτειες σὲ σχέση μὲ τὰ ἐθνικά μας θέματα. Ἐνόψει καὶ τῶν Εὐρωεκλογῶν τοῦ 2019, ἀπαιτεῖται συγκρότηση ἐπιτροπῆς ἐναλλακτικοῦ σχεδίου, ποὺ θὰ προκύψει ἀπὸ τὰ συμπεράσματα συνδιασκέψεων καὶ ὁμάδων ἐργασίας.

Ἡ Χ.Δ. ὁραματίζεται μία Εὐρώπη ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ἕως τὰ Οὐράλια, μὲ ἰσότιμα συνεργαζόμενα κυρίαρχα Κράτη. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἕνας νέος ὀργανισμὸς ποὺ θὰ περιλαμβάνει ὅλες τὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες πρέπει νὰ ἀντικαταστήσει τὴ σημερινὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἐκλείψει, διότι λειτουργεῖ ὡς ὑπηρέτης τοῦ μεγάλου χρηματοπιστωτικοῦ Κεφαλαίου καὶ ὡς μηχανισμὸς ἐξαθλίωσης τῶν λαῶν, τοῦ διχασμοῦ ἀντὶ τῆς ἑνότητας, τῆς πολιτιστικῆς τους ἀλλοτρίωσης, ὄξυνσης τῶν ἀνισοτήτων καὶ διχασμοῦ ἀνάμεσα στὶς ὑπόλοιπες εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ στὴ Ρωσία.

»

Ἂν καὶ μκρὴ πολιτικὴ δύναμη, ἡ Χ.Δ. δὲν παίρνει τὴν εὐθύνη νὰ διακηρύξει ὅτι ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ την Ε.Ε. εἶναι εὔκολη καὶ ἄμεσα ἐφίκτή.

Ἡ ραγδαία ἐπιδείνωση τῆς θέσης τῆς Ἑλλάδας στὴν Ε.Ε. θυμίζει χαρακτηριστικὰ τὴ θέση τῶν ἰσραηλιτῶν στὴν Αἴγυπτο, ποὺ ἀπὸ φιλοξενία μετεξελίχθηκε σὲ δουλεία. Τότε, ἡ Ἐξοδος χρειάστηκε πολύχρονη προετοιμασία, πίστη, ἀποφασιστικότητα, ἡγεσία φωτισμένη, ποὺ νὰ ξέρει καλὰ τὸ δρόμο.

Καὶ σήμερα ὁ δρόμος τῆς Ἐξόδου περνᾶ ἀπὸ τὴν ἔρημο, πρὶν φτάσουμε στὴν ὅποια

«Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας».

Ὅποιος δὲν ξέρει τὸ δρόμο, οὔτε εἶναι ἀποφασισμένος νὰ τὸν περάσει, θὰ λιποψηχήσει, θὰ χαθεῖ, θὰ ἐκμηδενιστεῖ.


Τὸ Κίνημα μας ἔχει κατὰ καιροὺς ἀναλάβει πρωτοβουλίες πρὸς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις μὲ συναφῆ τρόπο σκέψης στὰ ζητήματα τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης. Τὸ 2012 καὶ τὸ 2013 μὲ ἐπιστολή μας στὶς δυνάμεις τοῦ τότε ἀντιμνημονιακοῦ χώρου εἴχαμε προειδοποιήσει ὅτι ἡ ἔλλειψη ὑπεύθυνης ἐναλλακτικῆς πρότασης στὴν παρουσία τῆς χώρας στὸ εὐρώ, θὰ καθιστοῦσε τὴν ὅποια κυβέρνηση ἐκβιάσιμη ἀπὸ τοὺς Δανειστές.

Καὶ τώρα, σταθερὰ προσηλωμένη στὸ ὅραμα τῆς πνευματικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας καὶ τοῦ λαοῦ μας, ἡ Χ.Δ. προτείνει τὸ διάλογο γιὰ τὴ συγκρότηση ἑνὸς νέου ἀντιμνημονιακοῦ μετώπου σὲ εὐρύτατη βάση.

Στόχος μας ἡ ἀμφισβήτηση τῆς πολιτικῆς ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ ξένοι ἐπικυρίαρχοι καὶ ἡ δημιουργία τῶν προϋποθέσεων γιὰ μιὰ ἄλλη πορεία τῆς χώρας πρὸς τὴν ἐθνική, κοινωνικὴ καὶ πολιτική της ἀπελευθέρωση, καὶ γιὰ τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη.

Ἡ θέση ποὺ ἔχει ψηφίσει τὸ Η’ Συνέδριό μας τὸν περασμένο Νοέμβριο, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1527
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2112647
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.