Αρχική arrow ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ arrow Ἡ Κ.Ε. τῆς Χ.Δ.

Ἡ Κ.Ε. τῆς Χ.Δ.

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2016

Συγκλήθηκε τὸ Σάββατο 11 Ἰουνίου ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Χ.Δ. στὰ γραφεῖα τοῦ Κινήματος.

Πρὶν τὴν παρουσίαση τῶν ἀπολογισμῶν, ὁ Πρόεδρος τῆς Χ.Δ. Γιάννης Ζερβὸς ἔκανε τὴν ἀκόλουθη εἰσαγωγικὴ τοποθέτηση:

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί

Ἑπτὰ μῆνες μετὰ τὸ Συνέδριό μας, δὲν ὑπάρχουν καὶ πολλὰ νὰ προσθέσουμε σὲ σχέση μὲ τὶς ἐκτιμήσεις ποὺ κάναμε τότε.

Ἡ εἰκόνα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος εἶναι θλιβερή, ἀφοῦ πλέον ὅλοι ἔχουν συμμορφωθεῖ μὲ τὴν πολιτικὴ τῶν Μνημονίων καὶ ἡ χώρα ἔχει ἀτύπως μετατραπεῖ σὲ προτεκτοράτο.

Ἡ μετάβαση αὐτή, ἀπὸ μία κατάσταση ποὺ -ἐπιφανειακὰ τουλάχιστον- ἔμοιαζε ἰδεώδης καὶ ἀξιοζήλευτη, στὴ σημερινὴ γερμανοκρατούμενη Εὐρώπη, θυμίζει σὲ πολλὰ τὴν μετάβαση τῶν ἰσραηλιτῶν ἀπὸ τὸ καθεστὼς τῆς φιλοξενίας σὲ αὐτὸ τῆς δουλείας στὴν Αἴγυπτο. Ἡ παρουσία στὴν Ε.Ε. καὶ ἰδίως στὴν Εὐρωζώνη, κάνει τόσο κακὸ στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἡ ἔξοδος -ἀδιανόητη πρὶν ἀπὸ χρόνια- ἀρχίζει καὶ ἐξετάζεται ἀπὸ ὅλο καὶ πιὸ πολλοὺς ὡς προοπτική.

Παράλληλα μὲ τὴν πολιτικὴ ἅλωση, ἐντείνονται οἱ πιέσεις γιὰ ἅλωση πνευματική, μὲ τὴν μεθόδευση τῆς περιθωριοποίησης τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσής μας σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Ἡ βιβλικὴ Ἔξοδος προϋπέθετε πίστη στὸ Θεό, ἡγεσία φωτισμένη, ἀκριβῆ γνώση τοῦ δρόμου γιὰ τὴ «Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας», αὐτοθυσία καὶ ὑπομονὴ ὅλων τῶν κακουχιῶν καὶ στερήσεων. Ὁ δρόμος τῆς Ἐξόδου περνᾶ ἀπὸ τὴν ἔρημο. Κι αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἂν κάποιος δὲν ἔχει τὶς προϋποθέσεις νὰ κάνει τὴ διαδρομή, δὲν κινδυνεύει ἁπλῶς νὰ χάσει τὸ δρόμο, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκμηδενιστεῖ.

Ἀκόμα καὶ ὡς μικρὴ πολιτικὴ δύναμη, ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη ὅταν προτείνουμε μιὰ ἐναλλακτικὴ πορεία. Προσευχόμενος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, κατὰ τὸ τέλος τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ἔνοιωσε τὴν ἀνάγκη νὰ κάνει ἕνα εἶδος «ἀπολογισμοῦ» πρὸς τὸν Πατέρα: «Οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας.»

Κατὰ συνέπεια, οἱ προτάσεις μας δὲν πρέπει νὰ συνοδεύονται ἀπὸ ἀνέξοδη συνθηματολογία. Ἀπαιτεῖται πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ προετοιμασία καὶ συναίσθηση ὅτι ὁ δρόμος ποὺ προτείνουμε εἶναι ὁδὸς στενὴ καὶ τεθλιμμένη, ἀφοῦ πρέπει νὰ διασχίσει τὴν ἔρημο ποὺ παρεμβάλλεται ἀνέμεσα στὴ δουλεία καὶ στὴν ἐλευθερία. Ἀπαιτεῖται ἐπίσης προσεκτικὴ στάθμιση τῶν πραγματικῶν συνθηκῶν, οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιτρέψουν μία τέτοια μετάβαση. Στὰ πλαίσια αὐτά, τὸ Π.Γ. , προκειμένου νὰ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Συνεδρίου, ξεκίνησε τὴ σειρὰ τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν Εὐρώπη, κατὰ τὶς ὁποῖες θὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα ὁλοκληρωμένης ἀμφισβήτησης τοῦ νεοφιλελεύθερου μονόδρομου ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ δανειστές.

Εἶναι ἕνα ἔργο δύσκολο, σὲ μία συγκυρία ὅπου τὸ σύνολο τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἔχει ὑποταχθεῖ στοὺς Δανειστές καὶ στὴν πολιτικὴ τὴν ὁποία ἐπιβάλλουν. Ἡ ὑποτελὴς νεομνημονιακὴ κυβέρνηση ὁλοκληρώνει τὸ καταστροφικὸ ἔργο τῶν προηγουμένων, πλέον τῶν ἄλλων καὶ αὐτοεξευτελιζόμενη, ἀφοῦ τὰ σημερινά της ἔργα ἀπέχουν ἐλάχιστα χρονικὰ ἀπὸ τὶς πομπώδεις ριζικὰ ἀντίθετες διακηρύξεις της.

Ἡ ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία ὡς δικομματισμὸς ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ὁδήγησε τὴ χώρα σὲ ὑπερχρέωση καὶ καταστροφὴ καὶ χάλκευσε τὰ δεσμὰ τῶν Μνημονίων, νεκραναστήθηκε. Μὲ ἄνεση καταψηφίζει τὴν ἐφαρμογὴ πολιτικῶν ποὺ ἡ ἴδια ἐπέβαλε καὶ ἑτοιμάζεται νὰ πάρει τὸ χρίσμα ἀπὸ τοὺς ἐπικυρίαρχους γιὰ νὰ ἐπανέλθει, γιὰ νὰ ἐφαρμόσει τὰ ἀκόμα χειρότερα.

Ἡ κατάσταση αὐτή, καταθλιπτικὴ καὶ ἀδιέξοδη, ἐπιβάλλει ἀναβάθμιση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς παρουσίας τοῦ δικοῦ μας Κινήματος, ποὺ ἐπιμένει νὰ ἀντιστέκεται.

Δὲν πρέπει τὸ Κίνημα νὰ μεταλλαχθεῖ σὲ «κλειστὴ ὁμάδα σεσωσμένων», ἀρκούμενο στὴν πολιτικὴ ὀρθότητα  τῶν θέσεων ποὺ κατὰ καιροὺς διατυπώνει. Πρέπει ὁ λόγος μας, συνεχίζοντας νὰ λέει τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, χωρὶς νὰ νοθεύεται, νὰ ἀλλοιώνεται, ἢ νὰ αὐτοακυρώνεται, μὲ στρογγυλεύσεις καὶ «ἥξεις ἀφήξεις» χλιαρὲς τοποθετήσεις, νὰ ἀποκτήσει μεγαλύτερη διεισδυτικότητα:

-Νὰ ἐπανασυσπειρώσει μέλη καὶ φίλους ποὺ ἔχουν ἀπογοητευθεῖ.

-Νὰ συγκινήσει Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ ἀμφισβητοῦν τὰ κακῶς κείμενα, ἀλλὰ ἐγκλωβίζονται σὲ συντηρητικὲς κατευθύνσεις. Πολλοὶ ποὺ ἦρθαν στὸ παρελθὸν στὸ Κίνημα, ἔτσι ξεκίνησαν, ἀλλὰ ὑπῆρχαν οἱ συγκυρίες ποὺ γονιμοποίησαν δημιουργικὰ τὸν προβληματισμό τους, οἱ ὁποῖες λείπουν σήμερα. Πρέπει ὅμως νὰ βροῦμε τρόπους, νὰ ὑπάρξει ἡ συσπείρωση ὅσων ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχουν ὡς ἰδεολογικὸ πρόταγμα τὶς ἀπόψεις τῆς Δεξιᾶς καὶ τῆς Ἀκροδεξιᾶς, νὰ βοηθηθοῦν νὰ κατανοήσουν ὅτι ἡ συνεπὴς ἀναφορὰ στὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στὴν Ὀρθόδοξη πατερική μας παράδοση προϋποθέτει κοινωνικὴ ἀμφισβήτηση καὶ ἀγῶνες γιὰ κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ κατάργηση τῆς ἐκμετάλλευσης ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο.

-Νὰ συσπειρώσει πιστοὺς ἀνθρώπους ποὺ συνειδητοποιήθηκαν πολιτικὰ καὶ μὴ βρίσκοντας ἄλλη ἐπιλογή, ἔχουν ἐπιλέξει νὰ ἐνταχθοῦν σὲ κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς. Νὰ κατανοήσουν, μὲ βάση τὴν πολιτική μας πρακτική, ὅτι αὐτὸ τὸ Κίνημα ἀνταποκρίνεται πλήρως στὴν ἄποψη ποὺ ἔχουν γιὰ τοὺς κοινωνικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἀγῶνες. Ὅτι προϋπόθεση καὶ προαπαιτούμενο γιὰ ὁλοκληρωμένο ὅραμα καὶ ἀγῶνες γιὰ τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, εἶναι ἡ ἀναφορὰ στὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στὴν ὀρθόδοξη πατερική μας παράδοση. Νὰ πάψουν νὰ ξενιτεύονται πολιτικὰ καὶ νὰ νοιώσουν σπίτι τους τὴ Χ.Δ.

Οὔτε ἀναφερόμαστε οὔτε δεσμευόμαστε ἀπὸ ὑλιστικὲς ἰδεολογίες τῆς δεξιᾶς ἢ τῆς ἀριστερᾶς, ἄν καὶ διαλεγόμαστε μὲ ὁποιονδήποτε καλοπροαίρετο ἔχει κοινὲς μὲ ἐμᾶς θεωρήσεις. Λαμβάνουμε ὑπόψη μας τὶς σύγχρονες ἐξελίξεις καὶ ἀντιλήψεις, τὶς ἀφομοιώνουμε γιὰ νὰ ἐκφράζουμε σύγχρονο πολιτικὸ λόγο, ἀλλὰ δὲν μᾶς περιορίζει, οὔτε μᾶς καθορίζει ἡ νεωτερικότητα.

Διότι τὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἡ ὀρθόδοξη πατερική μας παράδοση, τὰ σταθερὰ σημεῖα ἀναφορᾶς μας, παραμένουν πάντα νέα καὶ ἐπίκαιρα, ἐνῶ πολλὰ ἐγχειρήματα καὶ τρόποι σκέψης ποὺ ἀπεκλιναν ἀπὸ τὴν Παράδοση καὶ ἐμφανίστηκαν σύγχρονα καὶ νεωτερικὰ στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, σὲ λίγες δεκαετίες ξεθώριασαν, πάλιωσαν καὶ γέρασαν.

Τὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἡ ὀρθόδοξη πατερική μας παράδοση, εἶναι τὸ σταθερὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ Κινήματος, γιὰ τὴ διαμόρφωση τοῦ ὁράματός του γιὰ μιὰ κοινωνία δίκαιη καὶ χωρὶς ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὴ διαμόρφωση τῶν πολιτικῶν του θέσεων.     

Στὴν περίοδο ποὺ μεσολάβησε ἀπὸ τὸ Συνέδριο, προσπαθήσαμε νὰ κινηθοῦμε ἄμεσα γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν προτεραιοτήτων ποὺ ἔθεσε:

-Σὲ ὀργανωτικὸ ἐπίπεδο μὲ τὴν ἀνασυγκρότηση τοῦ Κινήματος καὶ τὴν αὔξηση τῶν παρεμβάσεών του.

-Σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο μὲ τὶς ἐνέργειες γιὰ τὴν ἀναζήτηση ἐναλλακτικῆς λύσης σὲ αὐτὴ τοῦ εὐρωμονόδρομου ποὺ μᾶς ἐπιβάλλεται καὶ τὴ συγκρότηση εὐρύτερου πατριωτικοῦ καὶ δημοκρατικοῦ ἀντιμνημνιακοῦ μετώπου.

Στὴ συνέχεια, παρουσιάστηκαν συνοπτικά οἱ δράστηριότητες τοῦ περασμένου ἑπταμήνου μετὰ τὸ Η’ Συνέδριο καὶ παρουσιάστηκε προγραμματισμὸς δράσης γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τοῦ 2016.

Εἰσήγηση ἔκανε καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κινήματος Γιῶργος-Νεκτάριος Παναγιωτίδης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα στὶς δραστηριότητες στὴν περιοχὴ τῆς Θεσσαλονίκης.

Ἀκολούθησε ὁ οἰκονομικὸς ἀπλογισμὸς τοῦ ἔτους  2015 ἀπὸ τὸν Ταμία Γιῶργο Σέμπο, καθὼς καὶ προϋπολογισμὸς γιὰ τὸ 2016.

Ἀκολούθησε συζήτηση καὶ ψηφοφορία, μὲ τὴν ὁποία ἐγκρίθηκαν ἀπολογισμοί, προγραμματισμὸς καὶ προϋπολογισμός.

Τέλος, ἡ Κ.Ε. ἐπεξεργάστηκε σχέδιο πολιτικῆς ἀπόφασης, τὸ ὁποῖο θὰ παρουσιαστεῖ, ὅπως ἔχει ἐγκριθεῖ καὶ διαμορφωθεῖ, στὴν ἱστοσελίδα καὶ στὸ ἑπόμενο φύλλο.  

Ἡ πολιτικὴ ἀπόφαση καταλήγει μὲ τὴν ἔκφραση τῆς εὐχῆς, οἱ ἐργασίες τῆς Μεγάλης Πανορθόδοξης Συνόδου ποὺ συγκαλεῖται στὴν Κρήτη, νὰ εὐοδωθοῦν στὴν κατεύθυνση τῆς ἑδραίωσης τῆς ἑνότητας τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.      

 

 

 

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1566
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2333593
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.