Αρχική arrow ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ arrow Η ΧΔ ΣΤΟ 5o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΜ

Η ΧΔ ΣΤΟ 5o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΜ

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Κυριακή, 10 Ιούλιος 2016

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση του  5ου Συνεδρίου του ΕΠΑΜ που έγινε την Παρασκευή 1 Ιουλίου στο Μοσχάτο, προσκλήθηκε να απευθύνει χαιρετισμό και η ΧΔ, μαζί με άλλα αντιμνημονιακά κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες. Η ΧΔ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της Γιάννη Ζερβό, που απεύθυνε τον χαιρειτσμό και το μέλος της ΚΕ Νίκο Πέτσιο. Ο χαιρετισμός είχε ως εξής:

Ἀγαπητοὶ φίλοι

Ἐκ μέρους τοῦ Κινήματος τῆς ΧΔ χαιρετίζω τὸ Συνέδριό σας. Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν πρόσκληση νὰ παραστοῦμε στὴν ἐναρκτήρια συνεδρίαση. Εὐχόμαστε καλὴ ἐπιτυχία καὶ εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν.

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἐκπροσωπῶ τὸ Κίνημα καὶ βρίσκομαι ἐν μέσω πολιτῶν ποὺ δὲν συμβιβάζονται μὲ τὴν μετατροπὴ τῆς πατρίδας μας σὲ προτεκτοράτο.

Ἡ κατάσταση αὐτὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀποτέλεσμα τῆς ἀνεπάρκειας τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ, ὅπως πολλοὶ ἰσχυρίζονται. Εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς παρουσίας τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ εὐρὼ εἶναι δομημένο, ὥστε ἐκλεγμένες κυβερνήσεις νὰ μὴ μποροῦν νὰ βοηθηθοῦν ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ νὰ γίνονται ἕρμαια τῶν ἀγορῶν καὶ τῶν κερδοσκόπων, ἀποικίες χρέους.

Φίλες καὶ φίλοι, μᾶς συνδέει ὁ ἀγώνας ἐνάντια στὴ μνημονιακὴ πολιτική. Ἕνας ἀγώνας, στὸν ὁποῖο τὸ Κίνημά μας ἐπιμένει ἀνυποχώρητα ἀπὸ τὸ 2010, μὲ ἐκδόσεις, κινητοποιήσεις καὶ ἐκδηλώσεις, μέσα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα του, τὴ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ. Ἐνάντια σὲ μιὰ πολιτικὴ ποὺ ἔχει ὁδηγήσει στὴν κατάλυση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, στὴν ὑποθήκευση τῆς δημόσιας περιουσίας, στὴν ἀποσύνθεση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ καὶ στὴν ἐντεινόμενη ἐξαθλίωση καὶ καταστροφὴ ὅλο καὶ εὐρύτερων στρωμάτων τοῦ πληθυσμοῦ.

Τὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ κυρίαρχου πολιτικοῦ συστήματος ἔχει προσχωρήσει σὲ μία φιλοαποικιοκρατικοῦ τύπου ἀντίληψη καὶ νοοτροπία, ποὺ ἀποδέχεται τὸ δογμα τοῦ εὐρωμονόδρομου.

Τὸ δικό μας κίνημα, ἱδρυμένο τὸ 1953 ἀπὸ τὸν ἀγωνιστὴ τῆς Δημοκρατίας Νίκο Ψαρουδάκη, εἶχε ἐξαρχῆς ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή του στὴν ἔνταξη τῆς χώρας στὴν τότε ΕΟΚ, μὲ τὴ λογικὴ ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ εὐδοκιμήσει ἰσότιμος συνεταιρισμὸς μιᾶς χώρας μὲ ἀδύναμη οἰκονομία καὶ χωρῶν ἰσχυρῶν. Σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ νεολαία τοῦ Κινήματός μας ἀπὸ τὸ 1982 εἶχε ἐκτιμήσει ὅτι τοῦτο συνιστοῦσε νέας μορφῆς κατοχή. Ἡ διατύπωση φαινόταν ὑπερβολικὴ τότε. Δυστυχῶς, ἐπιβεβαιώνεται πλήρως σήμερα, μὲ τὴ μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ προτεκτοράτο, διαδικασία ποὺ κορυφώθηκε μὲ τὴ δημουργία τοῦ κοινοῦ νομίσματος.

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος φαινόταν ἐξασφαλισμένη, διότι συμμετεῖχαν σ’ αὐτὸ κάποιες ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες οἰκονομίες τοῦ κόσμου. Ξεχάσαμε ὅτι ἦταν ἕνας πειραματισμὸ ποὺ δὲν εἶχε ἐπαναληφθεῖ παγκοσμίως καὶ κατὰ συνέπεια, ὅτι ἡ συμμετοχὴ ἐπιφύλασσε κινδύνους. Διαπράξαμε ἔτσι τὴν ἀπερισκεψία, νὰ συμμετάσχουμε καὶ νὰ ἐκχωρήσουμε τὴ νομισματικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας, διακινδυνεύοντας τὸ μέλλον μας καὶ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας. Δὲν εἴχαμε τὴ στοιχειώδη φρόνηση, τουλάχιστον νὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε πῶς αὐτὸ θὰ ἐξελισσόταν.

Ἀποτέλεσμα: Ἡ ἐκχώρηση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς, ἄφησε κυρίαρχα κράτη καὶ ἐκλεγμένες κυβερνήσεις ἕρμαια τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ἀγορῶν.

Καὶ στὴν κρίση τοῦ 1990-92, εἶχε ἐπιχειρηθεῖ νὰ τεθεῖ ἡ χώρα μας ὑπὸ τὴν κηδεμονία τοῦ ΔΝΤ. Δὲν τὰ κατάφεραν τότε, γιατὶ ἡ χώρα ὀρθοπόδησε προσωρινά, χάρη στὸν ἔλεγχο τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὴν κυβέρνησή της. Τὰ κατάφεραν ὅμως τώρα, ἔχοντας τὴ ρευστότητα ὡς μέσον ἐπιβολῆς καὶ ἐκβιασμοῦ.

Τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ προτεκτοράτο, ποὺ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν παρουσία τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, δὲν τὴν ἀποδεχόμαστε, οὔτε πρόκειται νὰ τὴν ἀποδεχτοῦμε. Ἐνῶ τὸ εὐρὼ ἐξελίσσεται σὲ μέσο ἐπιβολῆς τῆς γερμανικῆς ἐπικυριαρχίας, ἐκτιμοῦμε ὅτι ἡ Ε.Ε. ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ, δὲν μπορεῖ νὰ διορθωθεῖ ἀπὸ μέσα.

Ἡ θέση ποὺ ἔχει ψηφίσει τὸ Η’ Συνέδριό μας τὸν περασμένο Νοέμβριο, εἶναι ἡ ἑξῆς:

«Ἐπαναλαμβάνεται ἡ θέση τοῦ Ζ’ Συνεδρίου γιὰ τὴν ἀνάγκη χάραξης ἐθνικῆς στρατηγικῆς ἀποδέσμευσης ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν οἱ ἐσωτερικὲς προϋποθέσεις καὶ νὰ ἀξιοποιηθοῦν οἱ διεθνεῖς συσχετισμοὶ μὲ τὶς κατάλληλες συμμαχίες. Ἡ Χ.Δ. συμμετέχει καὶ συμβάλλει στὴν διερεύνηση καὶ ἐπεξεργασία ὑπεύθυνων προτάσεων γιὰ τὴ δημιουργία των προϋποθέσεων ποὺ ἀπαιτοῦνται γι’ αὐτὸ καὶ στὴν πολύπλευρη μελέτη τῶν οἰκονομικῶν, γεωπολιτικῶν καὶ νομισματικῶν παραμέτρων»

Δὲν υἱοθετοῦμε τὴ θέση αὐτὴ μὲ λογικὲς ἀπομονωτισμοῦ, ἐθνικεντρισμοῦ καὶ ξενοφοβίας. Ὁραματιζόμαστε μία νέου τύπου πανευρωπαϊκὴ συνεργασία κυρίαρχων κρατῶν, ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ἕως τὰ Οὐράλια, στὴ βάση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, τῆς ἰσοτιμίας, τοῦ σεβασμοῦ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ἰδιοπροσωπίας κάθε λαοῦ, καθὼς καὶ τῆς διεθνοῦς ἀλληλεγγύης, ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὴ σημερινὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὡς ὑπηρέτης τοῦ μεγάλου χρηματοπιστωτικοῦ Κεφαλαίου καὶ μηχανισμὸς ἐξαθλίωσης τῶν λαῶν.

Σταθερὰ προσηλωμένη στὸ ὅραμα τῆς πνευματικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας καὶ τοῦ λαοῦ μας, ἡ Χ.Δ. προτείνει τὸ διάλογο γιὰ τὴ συγκρότηση ἑνὸς νέου ἀντιμνημονιακοῦ μετώπου σὲ εὐρύτατη δημοκρατικὴ καὶ πατριωτικὴ βάση, γιὰ τὴν ἀντίσταση στὴν πολιτικὴ ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ ξένοι ἐπικυρίαρχοι.

Εὐχόμαστε καλὴ ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου σας καὶ καλὴ δύναμη.

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1557
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2272476
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.