Αρχική arrow ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ arrow 985 arrow ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ: Δεν ήταν επαγγελματίας πολιτικός αλλά μάρτυρας της πολιτικής

ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ: Δεν ήταν επαγγελματίας πολιτικός αλλά μάρτυρας της πολιτικής

Έχει γραφτεί από ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΔΗΣ, πρ. σχολικός σύμβουλος φιλολόγων
Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2017

Από το εισαγωγικό σημείωμα του αδ. Αθαν. Κουρταλίδη στο καινούριο βιβλίο μας «Νικόλαος Ψαρουδάκης. Η προσωπικότητα και οι Αγώνες του. 100 χρόνια από τη γέννησή του»:

«Ὁ Νικόλαος Ψαρουδάκης, μέ τίς διακηρύξεις, τά συγγράμματα καί τό κοινωνικοπολιτικό του ἔργο στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, ὑπῆρξε ἕνας χριστιανός ὀρθόδοξος συγγραφέας καί πολιτικός, πού ὁραματίστηκε μία πολιτεία ἐλευθερίας καί δημοκρατίας, ὅπου θά ἐφαρμόζεται ἡ κοινωνική δικαιοσύνη, ὅπως τήν ἐμπνεύστηκε ἀπό τό Εὐαγγέλιο καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου γίνεται σεβαστό τό πρόσωπο ἀλλά καί προσφέρονται κοινά τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἰσχύσει ἡ κοινοτική ἀλληλεγγύη. Ὁ Ν.Ψ. στρέφει τόν ἀγώνα τῶν χριστιανῶν συγχρόνως στήν ἐλεύθερη προσωπικότητα καί στά Κοινά - τό Δημόσιο.
Ὁ Νικόλαος Ψαρουδάκης γιά τούς παραπάνω λόγους στράφηκε τόσο κατά τοῦ Ἀστισμοῦ - Καπιταλισμοῦ ὡς κοινωνικοῦ συστήματος, πού ἀπό τή φύση του γεννᾶ τήν ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο καί ἐπιβάλλει τόν ἔμπρακτο ὑλισμό στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν -μιᾶς ἀσύδοτης οἰκονομίας τῶν Ἀγορῶν· ὅσο καί κατά τῆς βίας τοῦ Κομμουνισμοῦ πρίν καί μετά τήν ἐπικράτησή του καί τῆς ἰδεολογικῆς προπαγάνδρας τοῦ κόμματος γιά τήν ἐπιβολή τοῦ μαρξιστικοῦ Ὑλισμοῦ, προτείνοντας μία χριστιανική πολιτεία - κοινότητα μέ δημοκρατικό πνεῦμα, μέ κοινωνικοποίηση τῶν μεγάλων μέσων παραγωγῆς καί κοινωνική δικαιοσύνη, μέ πνεῦμα ἀλληλοσεβασμοῦ καί μέ ὕψιστο ἐμπνευστή τήν Ἁγία Τριάδα.
Ὁ Νικόλαος Ψαρουδάκης ἦταν ἀγωνιστής τῆς ἐλευθερίας καί ἀντιστάθηκε στή Δικτατορία καί τήν τυραννία μέ πνεῦμα παρρησίας καί χωρίς βία, σύμφωνα μέ τόν τρόπο τῶν χριστιανικῶν ἀγώνων τῆς μαρτυρίας γιά τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἄλλο εἶναι τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἄλλο τῆς τυραννίας, διασώζοντας μαζί μέ λίγους ἄλλους πιστούς τήν τιμή τῶν Χριστιανῶν καί τῆς Ρωμιοσύνης. Παράλληλα, σύμφωνα καί μέ τή μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου, ἀρχιμανδρίτη, ὅσο κανείς ἄλλος, μέ δεκάδες ἐκτενῆ ἄρθρα ἐπί πολλά ἔτη καί μέ πλῆθος βιβλίων περί τά τέλη τοῦ βίου του, ἀναδείχθηκε σέ ἀκάματο ἐρευνητή καί ἐλεγκτή τῶν μυστικῶν πολιτικῶν σχεδίων τῶν Σκοτεινῶν Δυνάμεων, κυρίως τῆς Μασονίας (Διεθνοῦς Τεκτονισμοῦ). Αὐτή, σύμφωνα καί μέ δικά της ντοκουμέντα, ὑπονομεύει ὑποκριτικά καί συνωμοτικά τόσο τήν Ἐκκλησία, μέ εἰδωλολατρικές καί συγκρητιστικές τελετές, ἐνῶ προσποιεῖται τήν πιστή φίλη, ὅσο καί τήν Πατρίδα, μέ μεθόδους καταστρατήγησης τῆς ἰσοπολιτείας καί τῆς δημοκρατίας ἀλλά καί τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, λόγω τῆς διεθνοῦς της ἐξάρτησης. Ὁ Νικόλαος Ψαρουδάκης ἔκρινε τή Μασονία κατ’ ἐξοχήν μέ δημοκρατικά καί κοινωνικά κριτήρια, πέραν τῶν θρησκευτικῶν. Ἔθετε θέμα συνταγματικῆς τάξεως, ὅπως καί ὁ ὑπουργός Γεώργιος Μαγκάκης, ὁ ἐξαίρετος καθηγητής. Οἱ ποικίλες μυστικές καί πανίσχυρες Λέσχες οἰκονομικοπολιτικοῦ περιεχομένου, πού ἔγιναν γνωστές πλέον, τόν ...δικαίωσαν, ὅταν κάποιοι διανοητές καί ἀστοχριστιανοί κήνσορες τόν εἰρωνεύονταν στά πεφωτισμένα συγγράμματά τους, ὅτι φαντασιάζεται ὁ Ν.Ψ., ὑποψιαζόμενος παντοῦ ...συνωμοσίες... Ἀναγνωρίζεται τέλος ὡς ἀνιδιοτελής, ἁγνός, ἀνυποχώρητος ἀγωνιστής, πού μέ τόν προφορικό καί γραπτό λόγο ἀγωνίστηκε νά ἀφυπνίσει τούς χριστιανούς - πολίτες, νά ἀναλάβουν πολιτικό ἀγώνα μέ προθυμία διακονίας καί ὄχι καταδυνάστευσης, κατά τήν σύσταση τοῦ Χριστοῦ, γιατί ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι μόνο θεωρία ἤ πίστη, ἀλλά καί πράξεις ζωῆς, πού ἐμπνέονται ἀπό πνεῦμα θυσίας καί χρέους γιά τά Κοινά. Ἔτσι συνέδεσε τό αἴτημα τῆς δικαιοσύνης μέ τόν γνήσιο Πατριωτισμό. Γιατί ὁ Πατριωτισμός τοῦ Ν. Ψαρουδάκη δέν εἶχε καμία σχέση μέ τήν πατριδοκαπηλεία καί τόν τυφλό ἐθνοφυλετισμό τῶν ρατσιστικῶν διακρίσεων. Ἦταν ἁγνό ἐνδιαφέρον γιά τό Λαό τοῦ Θεοῦ στή Χώρα αὐτή μέ τήν ἱστορία τῶν ἀγώνων της γιά ἐλευθερία καί δικαιοσύνη.
Ἦταν Ἐθνισμός καί Ὑπερεθνισμός συγχρόνως, μέ οἰκουμενικό ὅμως ὅραμα, ὅπου ὅλοι οἱ Λαοί πλουτίζουν τόν πολιτισμό μέ τά ἔργα τους μέσα στήν παγκόσμια Δημιουργία. Καί οἱ ἀγῶνες του γιά τήν ἐλευθερία καί τή Δημοκρατία πού ἀπεχθάνονται οἱ ἐραστές τῶν δεσποτικῶν καθεστώτων δέν ἦταν ἕνα ἁπλό ἰδεολόγημα ἤ διαφωτιστική ρητορεία. Ἦταν ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώπους, πού ὁ Θεός τούς θέλει ἐλεύθερους καί ἀδελφούς καί ὄχι σκλάβους σέ τυράννους. Γι’ αὐτό δέν ἐσιώπησε ἐπί Δικτατορίας. Γι’ αὐτό μίλησε μέ τή γλῶσσα τῆς προφητείας κατά τῆς δυναστικῆς ἐξουσίας τῆς Χούντας καί στήριξε τό λαό καί ἐνέπνευσε τούς νέους, ὅταν θρησκευτικές Ὀργανώσεις καί κάποιοι Δεσπότες ἀγκάλιασαν τή δολερή ἐξουσία, ἀνταλλάσσοντας τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μέ τό ξίφος τοῦ ἀπατηλοῦ Καίσαρα. Ἀλλά καί ἄλλοι ...διανοούμενοι (;) αἰδημόνως τήρησαν ἀκίνδυνη σιωπή καί «ἀντιπαρῆλθον...». Ὅμως ἔπειτα ἐπί Δημοκρατίας (ἔστω καί τῆς ἀστικῆς) ἄσκησαν περιφρονητική κριτική στόν Νικόλαο Ψαρουδάκη, ὅτι ἔκανε «ἠθικιστικά κηρύγματα», ἀντί οἱ ἴδιοι νά ὁμολογήσουν τόν συμβιβασμό τους μέ τόν κόσμο τῆς ὑποτέλειας. Τό ὑψηλό ἦθος καί ἡ συνέπεια τῆς ἠθικῆς μέ πράξεις θυσίας καί προφητείας ὑπέρ τοῦ Λαοῦ δέν εἶναι ἠθικισμός ἀλλά ἀξιοπρέπεια καί γενναιότητα. Ὁ Ν. Ψαρουδάκης ἄνοιξε τό δρόμο τῆς χριστιανικῆς πολιτικῆς μαρτυρίας μέ τήν ἀφυπνιστική καί προφητική διδασκαλία του, μέ ὅραμα δικαιοσύνης. Δέν ἦταν ἐπαγγελματίας πολιτικός ἀλλά ἕνας μάρτυρας τῆς πολιτικῆς. Ἔδειξε καί ἄνοιξε ὁ Νικόλαος Ψαρουδάκης ἕνα δρόμο εὐθύνης τῶν χριστιανῶν, πού ἔχουν χρέος νά περπατήσουν, δημιουργῶντας θεσμούς κοινότητας καί ἄμεσης δημοκρατίας ἀλλά καί ἑταιρικῶν δράσεων, ὅπου θά ἐφαρμόζουν τό κοινωνικοπολιτικό τους πιστέυω, ὥσπου νά σχεδιάσουν μέ ὑπομονή καί ὅραμα τή μεγάλη Πολιτεία τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς Ἰσότητας.
Τή δόξα σήμερα δέν τή χρειάζεται ὁ Νικόλαος Ψαρουδάκης. Ὀφείλουμε ὅμως νά τόν τιμήσουμε, ὅσοι μελετοῦμε τά ἔργα του, πνευματικά καί κοινωνικοπολιτικά, καί ὅσοι μελετήσουν τίς μαρτυρίες αὐτοῦ τοῦ τόμου, καί νά παραδειγματιστοῦμε. Ἡ καλύτερη πάντως τιμή τοῦ κοινωνικοῦ ἀγωνιστῆ καί χριστιανοῦ πολιτικοῦ κήρυκα εἶναι ἡ συνέχιση τοῦ ἀγώνα του ὄχι μόνο μέ παρρησία καί δικαιοσύνη, ἀλλά καί μέ στρατηγική, μακρόπνοο ὀργανωτικό σχέδιο, ὅραμα καί αὐτοθυσία.

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1475
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 1813657
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.