Αρχική arrow ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ arrow 987 arrow Ποιούς λέγομεν αἱρετικούς

Ποιούς λέγομεν αἱρετικούς

Έχει γραφτεί από Παν. Ἰ. Μπούμη Ὁμότ. Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν Ι. Μπούμης
Τρίτη, 06 Ιούνιος 2017

Ὅπως καί παλαιότερα ἔτσι καί σήμερα τό ζήτημα τῶν αἱρετικῶν βρίσκεται στήν «ἡμερήσια διάταξη». Καί ὄχι μόνο αὐτό ἀλλά δημιουργεῖ μεγάλη ταραχή καί ἀναταραχή στή συνείδηση τῶν (πολλῶν) Xριστιανῶν καί στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό, ὅπως διαπιστώνει ὁ καθένας ἀρκετά εὐχερῶς, ὀφείλεται καί σέ κάποια σύγχυση ὡς πρός τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου-ὀνομασίας «αἱρετικός» καί «αἵρεση». Πρόχειρα γι' αὐτό πολλοί ἐνοχοποιοῦν τόν ἄλλον γιά αἵρεση καί τόν χαρακτηρίζουν αἱρετικό.

Βλέποντας αὐτήν τήν κατάσταση θεωρήσαμε χρήσιμο καί σκόπιμο νά καταφύγουμε στούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι μέ τό κῦρος τους καί τήν αὐθεντικότητά τους, ἐφ' ὅσον ἔχουν θεσπισθεῖ ἤ ἐπικυρωθεῖ ἀπό μία Οἰκουμενική Σύνοδο, μποροῦν νά μᾶς δώσουν μία πειστική καί διαφωτιστική ἀπάντηση γιά τό περιεχόμενο τῶν ὅρων αὐτῶν. Λέει ἄλλωστε ἕνα ἀρχαιοελληνικό καί χριστιανικό ρητό: «Ἀρχή παιδεύσεως (παιδείας καί σοφίας) ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις».

Ἔτσι ὁ στ΄ Κανών τῆς Β΄ Οἰκουμ. Συνόδου περιλαμβάνει τά ἑξῆς: «Αἱρετικούς δέ λέγομεν τούς τε πάλαι τῆς Εκκλησίας ἀποκηρυχθέντας καί τούς μετά ταῦτα ὑφ' ἡμῶν ἀναθεματισθέντας. Πρός δέ τούτοις, καί τούς τήν πίστιν μέν τήν ὑγιᾶ προσποιουμένους ὁμολογεῖν, ἀποσχίσαντας δέ καί ἀντισυνάγοντας τοῖς κανονικοῖς ἡμῶν Ἐπισκόποις» (Πηδάλιον, σελ. 90).

Ἐπίσης ὁ α΄ Καν. τοῦ Μεγ. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ἐπικυρώθηκε ἀπό τήν Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδο, διαλαμβάνει τά ἑξῆς: «Οἱ παλαιοί . . . ὠνόμασαν . . . Αἱρέσεις μέν, τούς παντελῶς ἀπερρηγμένους, καί κατ' αὐτήν τήν πίστιν ἀπηλλοτριωμένους» (Πηδάλιον, σελ. 349). Ἐπ' αὐτοῦ ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει ἑρμηνεύοντας στό Πηδάλιον: «Αἱρετικοί δέ ὀνομάζονται ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων ἡ διαφορά παρευθύς, καί ἀμέσως εἶναι περί τῆς εἰς Θεόν πίστεως, ἤτοι οἱ κατά τήν πίστιν, καί τά δόγματα χωρισμένοι ἀπό τούς ὀρθοδόξους, καί παντελῶς ἀπομεμακρυσμένοι» (σελ. 350).

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1466
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 1732727
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.