Αρχική arrow ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Email
"Τοὺς ἐλέγχους μὴ φέρων, ὁ ἀναιδὴς τύραννος, τῆς θεοφρουρήτου σου γλώττης, ἔνδοξε Πρόδρομε, κόρη προδίδωσι, θυμελικῶν ὀρχημάτων, τὴν σεπτήν σου ἔπαθλον, Κάραν ἀοίδιμε." (Ἀπὸ τὸν Ὄρθρο τῆς ἑορτῆς)

Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Email
Morandi Bridge Collapse.jpg
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 23.8.2018

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ "ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ"

Ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, τὸ νεοφιλελεύθερο δόγμα στὴν εὐρωγερμανικὴ ἐκδοχή του, ὑπονομεύει καὶ ἀποσυνθέτει τὸ κοινωνικὸ Κράτος στὶς χῶρες- μέλη τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης» καὶ ἰδίως τῆς Εὐρωζώνης. Τοῦτο γίνεται μὲ δύο τρόπους:

• Ὁ ἕνας εἶναι ἡ ἐκχώρηση ζωτικῶν τομέων τοῦ Δημοσίου στοὺς ἰδιῶτες, στὸ ὄνο¬μα τοῦ «ἐλεύθερου ἀνταγωνισμοῦ», ποὺ ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τῆς σημερινῆς «Ἕνωσης» μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Ρώμης, ἀποτελεῖ θέσφατο καὶ «ὑπέρτατο δόγμα».

• Ὁ ἄλλος εἶναι ἡ πολιτικὴ λιτότητας, ποὺ πέρα ἀπὸ τὴ γενικότερη ἀντιαναπτυξιακὴ λογική της, ἐπιφέρει περικοπὲς στὶς δημόσιες ἐπενδύσεις.

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΧΩΣ ΕΞΟΔΟ Ο ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ ΖΟΥΡΛΟΜΑΝΔΥΑΣ

Email
τοῦ ΓΙΑΝΝΗ ΖΕΡΒΟΥ

Πανηγυρικὸ τόνο ἐπιχειρεῖ νὰ δώσει ἡ Κυβέρνηση στὴν ὁλοκλήρωση τῶν λεγομένων «προγραμμάτων στήριξης» τῆς Ἑλλάδας, ἐμφανίζοντας ὅτι τοῦτο σημαίνει «ἔξοδο ἀπὸ τὰ Μνημόνια» καὶ «ἀνάκτηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας».

Ὅμως γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ μιὰ τέτοια ἔξοδο, πρέπει νὰ δεχτοῦμε ὅτι ἔχουν παρέλθει καὶ οἱ περιστάσεις, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ὑποχρέωσαν τὴ Χώρα νὰ δεχτεῖ τὴν λήψη ὅλων ἐκείνων τῶν μέτρων, ποὺ συνόδευαν τὸν μνημονιακὸ δανεισμό. Νὰ δεχτοῦμε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνηση εἶναι ἐλεύθερη νὰ καταργήσει ὅλα τὰ μνημονιακὰ μέτρα, νὰ ἀκυρώσει ὅλη τὴ μνημονιακὴ νομοθεσία: Πάνω ἀπὸ 700 μνημονιακοὺς νόμους, 60.000 μνημονιακὲς διατάξεις καὶ 300.000 ὑπουργικὲς καὶ ἐφαρμοστικὲς μνημονιακὲς ἀποφάσεις. Νὰ δεχτοῦμε ἐπίσης ὅτι ὑπάρχει τὸ περιθώριο νὰ ἀποκατασταθοῦν οἱ ζημίες τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου ἀπὸ τὶς περικοπές. Ὅμως, κάτι τέτοιο δὲν συμβαίνει.

Διαβάστε περισσότερα...

ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Email
του ΜΑΝΩΛΗ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

Χωρίς ντροπή κάνουν φιέστες για "την έξοδο από τα μνημόνια", τη στιγμή που με την ψήφο 222 βουλευτών τους υποθήκευσαν το δημόσιο πλούτο για 99 χρόνια, εξόρισαν εκατοντάδες χιλιάδες νέων μας, την αφρόκρεμα της κοινωνίας μας, στις αγορές των δανειστών μας, οδήγησαν στην αυτοκτονία χιλιάδες συνανθρώπων μας, καταλήστεψαν το εισόδημα του φτωχού και διόγκωσαν τα πουγκιά των λαμογιών της διεθνούς και ντόπιας πλουτοκρατίας και αντί να μειώσουν το χρέος το πολλαπλασίασαν!

Διαβάστε περισσότερα...

Παναγία: "Η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των πικραμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκυρα των θαλασσοδαρμένων, η μάνα των ορφανεμένων”.

Email
TheotokosSinai.jpg
«Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς» (Λκ. 1:51-53).

Με αυτά τα εξαιρετικής σπουδαιότητας λόγια ως επίγραμμα κόσμησε το εξώφυλλο ενός από τα πιο βαρυσήμαντα και δημοφιλή βιβλία του υπό τον τίτλο «Η Επανάστασις της αγάπης» (α’ εκδ. 1958) ο ιδρυτής της Χριστιανικής Δημοκρατίας Ν. Ψαρουδάκης.

Πρόκειται για τα λόγια μιας εξαιρετικά νεαρής κοπέλας από τη Ναζαρέτ της Επαρχίας της Γαλιλαίας, της Μαρίας ή Μαριάμ, η οποία έμελλε να «επανορθώσει» σε όσα έσφαλε η πρωτόπλαστη Εύα, γινόμενη η Νέα Εύα, με τον Υιό της που «οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾿ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθη» και που «σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ιω. 1:13—14) που έμελλε να επανορθώσει σε όσα έσφαλε ο αρχαίος Αδάμ, γινόμενος ο Νέος Αδάμ, που ήταν η αμετανοησία του, σύμφωνα με τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Ἡ ὑλιστικὴ ἀντίληψη μᾶς μεταμορφώνει σὲ «νεκροζώντανους μιᾶς ἱστορίας» ποὺ ἁπλῶς ἀντικαθιστᾶ τὸ Θεὸ

Email
Τὸ Κίνημα τῆς Χ.Δ. ξεκίνησε καὶ συνεχίζει, μὲ ἄξονα τῆς παρέμβασής του τὴ μάχη κατὰ τῆς λογικῆς τοῦ ὑλισμοῦ, μὲ ὅποιο πρόσωπο καὶ ἂν αὐτὴ ἐμφανίζεται. Ὁ Νίκος Ψαρουδάκης περιέγραψε τὰ κοινὰ σημεῖα καπιταλισμοῦ καὶ μαρξισμοῦ, ὡς ὑλιστικῶν καθεστώτων «σκληροκαρδίας καὶ τυχοδιωκτισμοῦ», ὅπου:

• «Τὸ ἄτομο ζεῖ ἀποξενωμένο ἀπὸ τοὺς ἄλλους, σὲ ἐξάρτηση μὲ ὅλους ἀλλὰ χωρὶς ἀλληλεγγύη μὲ κανένα…ἐξαρτᾶσαι ἀπὸ τοὺς ἄλλους γιὰ νὰ σοῦ παίρνουν, ὄχι γιὰ νὰ σοῦ δίδουν. Ὅλοι σὲ γνωρίζουν, ἀλλὰ παντοῦ εἶσαι ξένος. Οἱ σκέψεις καὶ οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων ἔχουν σκοπὸ καὶ ἐλατήριο τὸ χρῆμα. Αἰσθήματα ἀνιδιοτελῆ δὲν ὑπάρχουν. Ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, σκοπὸς τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἀτόμου εἶναι ὁ οἰκονομικὸς παράγων…» («Γιὰ μία Χριστιανικὴ Δημοκρατία» σελ. 30)

Διαβάστε περισσότερα...
<< Αρχική < Προηγούμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενα > Τελευταία >>
Αποτελέσματα 37 - 48 από 475

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1583
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2424674
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.