Αρχική arrow ΚΕΡΚΥΡΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΙ Αγώνες των Χριστιανοσοσιαλιστών στο νησί του Αχιλλέα
2010
Ιανουάριος

Ἐκδηλώσεις τῆς Ῥωσσικῆς Ἑβδομάδας στὴν Κέρκυρα 15-17 Ὀκτ 2009

Share via email, networking sites and bookmark using any service!

Ἐκδηλώσεις τῆς Ῥωσσικῆς Ἑβδομάδας στὴν Κέρκυρα

15-17 Ὀκτ 2009

Συνεχίσθηκε καὶ ὁλοκληρώθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ χρονιὰ ἡ καθιερωμένη ἀπὸ τὸ 2002 Ῥωσσικὴ Ἑβδομάδα στὴν Κέρκυρα, ἕνας θεσμὸς πολιτιστικὸς γιὰ τὸ νησὶ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδω-να, ποὺ σημειώνει κάθε χρόνο ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἐπιτυχία.

Στὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων περιλαμβάνονταν ἐκτὸς τοῦ κατάπλου τοῦ πολεμικοῦ πλοίου τοῦ Ῥωσσικοῦ Στόλου τῆς Μαύρης θάλασσας, «Τσάρος Κουννίκωφ», παρουσίαση τοῦ Ῥώσσου κοσμοναύτη Γκριγκαλιὼφ στὸ Δημοτικὸ θέατρο τῆς Κέρκυρας (15 Ὀκτ) καὶ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (16 Ὀκτ), ποδοσφαιρικὸς φιλικὸς ἀγῶνας μεταξὺ τῶν ὁμάδων τῆς Κέρκυρας καὶ τοῦ Ῥωσσικοῦ στόλου, ἔκθεση ἔργων ζωγραφικῆς στὴν Δημοτι-κὴ Πινακοθήκη μὲ θέμα «ἡ Εὐρώπη στὰ χρόνια τοῦ Καποδίστρια»(16,17 Ὀκτ), παρουσίαση στὸ Δημαρχεῖο τῆς Κέρκυρας τοῦ βιβλίου-ὁδηγοῦ τῶν τόπων τῆς ῥωσσικῆς μνήμης στὴν Κέρ-κυρα. Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (17 Ὀκτ), λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου Οὐσακὼφ διὰ μέσου τῆς πόλεως, κατάθεση στεφάνων στὸν ἀνδριάντα τοῦ Α΄Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος καὶ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσσίας Ἰωάννου Καποδίστρια, στὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία στὴν Ἄνω πλατεία τῆς Κέρκυρας. Στὴν συνέχεια ἔγινε παρέλαση τοῦ στρατιωτικοῦ ἀγήματος τοῦ Ῥωσσικοῦ Ναυτικοῦ καὶ κατάθεση στεφάνων στὸ μνημεῖο τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου Οὐσακώφ, στὸ Νέο Λιμάνι τῆς Κέρκυρας. Τὸ βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας (17 Ὀκτ) ἐδόθη ρεσιτὰλ μὲ τὸ Κουαρτέτο Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καὶ στὴν συνέ-χεια ἔγιναν μουσικοχορευτικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Ῥωσσικοῦ Στόλου καὶ τοῦ συγκροτήματος «Ἀντρεέβσκι Φλάγκ», στὴν Κάτω πλατεία μπροστὰ στὸ Λιστόν. Παράλληλα στὴν Δημοτικὴ Πινακοθήκη παρουσιάσθηκαν ἔργα ζωγραφικῆς Ῥώσσων καλλιτεχνῶν.

Ὁ Ναύαρχος Θεόδωρος Οὐσακώφ (1743-1817), Ὅσιος τῆς Ῥωσσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σήμερα, ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο στὴν ἱστορία τῆς σύγχρονης Κέρκυρας, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, ἀφοῦ εἶναι ὁ ἐλευθερωτὴς τῆς Ἑπτανήσου ἀπὸ τοὺς Γάλλους κατακτητὲς καὶ θεμελιωτὴς τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ κράτους- τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας (1800-1807) – 347 χρόνια μετὰ τὴν ἅλωση τοῦ 1453 τῆς Πόλης.

Ἐκκινῶντας ἀπὸ τὴν Μαύρη θάλασσα ὡς στόλαρχος τῆς Μεσογείου μὲ τὰ πλοῖα τοῦ στο-λου (ποὺ δημιούργησε ὁ πρίγκιπας Ποτέμκιν), διαπλέει τὸ Αἰγαῖο καὶ στὶς 13 Σεπ 1788 ἐλευθερώνει τὰ Κύθηρα, στὶς 14 Ὀκτ τὴν Ζάκυνθο, στὶς 23 Ὀκτ τὴν Κεφαλλονιά, στὶς 1 Ἰαν 1799 τὴν Λευκάδα. Τέλος στὶς 21 Φεβ 1799 ἔρχεται ἡ σειρὰ τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Κέρκυρας, κάτω ἀπὸ τὶς ἔντονες ἐκδηλώσεις ἐνθουσιασμοῦ τῶν Ἑπτανησίων . Μετὰ ἀπὸ ἕνα

χρόνο, τὸ 1800 ἰδρύεται ἡ Ἑπτάνησος Πολιτεία, μὲ τὴν βοήθεια καὶ καθοδήγηση τοῦ Ναυάρχου συμφιλιώνεται ὁ λαὸς καὶ γνωρίζει νέες καὶ ὄμορφες στιγμὲς μὲ ἐλπίδα γιὰ τὸ μέλλον του. Ἐπίσης σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ κίνηση νὰ ἐπαναγκατασταθῆ ὁ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος στὴν Κέρκυρα, εἶχε ἐκδιωχθῆ γιὰ αἰῶνες ἀπὸ τοὺς λατίνους καὶ ἀπὸ τοὺς ἄθεους γάλλους !

Ἡ παρουσία τοῦ Ναυάρχου Θεοδώρου Οὐσακὼφ καὶ τοῦ Ῥωσσικοῦ στόλου εἶναι ἐγγύηση γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Α΄ Ἑλληνικοῦ Κράτους, καθὼς οἱ περιπολίες τοῦ Ῥωσσικοῦ Ναυτικοῦ στὴν Μεσόγειο κρατοῦν μακρυὰ τοὺς ἐπίδοξους κατακτητὲς ἀπὸ τὴν δύση, ὅπως κρατοῦν ἐπίσης μακρυὰ καὶ τοὺς τουρκαλβανοὺς τοῦ Ἀλῆ πασᾶ.

Στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Ὅσιος μονάζει στὴν Ἱ.Μονὴ Σαναξάρ, μοιράζοντας τὰ ὑπάρχοντά του σὲ ἀπόρους ναυτικοὺς τῆς Σεβαστουπόλεως.

Δίκαια θεωρεῖται ὁ θεμελιωτὴς τοῦ Α΄ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας καὶ γι’ αὐτὸ τιμᾶται ἀπὸ τοὺς Ἑπτανήσιους καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς Κερκυραίους.

Κέρκυρα, Κυριακή, 25 Ὀκτωβρίου 2009.

Χρῆστος Ἀπ. Μηλίγγος, γεωλόγος,

γραμματέας τῆς Νομαρχ. Ὀργάνωσης Κέρκυρας

τῆς Χριστ. Δημοκρατίας

αρματαγωγο1

Εἰκ. 1:  Τὸ Ῥωσσικὸ πολεμικὸ πλοῖο «Τσάρος Κουννίκωβ»

αρματαγωγο2

Εἰκ. 2: Τὸ ἴδιο ὅπως ἡ 1.

αρματαγωγο

Εἰκ. 3: Ὁ γραμματέας τῆς Τ.Ο. τῆς Χ.Δ. μὲ Ῥῶσσο ἀξιωματικὸ.

ι

Εἰκ. 4: Θεῖα Λειτουργία στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασ-μιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ.κ. Νεκταρίου.

μνημειο1

Εἰκ.5:Κατάθεσις στεφάνων στὸν Κυβερνήτη ἀπὸ Ῥώσσους καὶ Ἕλληνες ἐπισήμους

μνημειο2

Εἰκ. 6 : Παρέλαση τοῦ Ῥωσσικοῦ ἀγήματος μπροστὰ ἀπὸ τὸν ἀνδριάντα τοῦ Κυβερνήτη .

μνημειο ουσακωφ1

Εἰκ. 7 : Καταθέσεις στεφάνων στὸ μνημεῖο τοῦ Ναυάρχου Ὁσίου Θεοδώρου Οὐσακώφ

μνημειο ουσακωφ2

Εἰκ.8 :Κατάθεση στεφάνου ἀπὸ τὸν κ.Πρόξενο τῆς Ῥωσσικῆς Ὁμοσπονδίας στὴν Κέρκυρα Νικόλαο Κανούλα.

παρελαση2

Εἰκ.9 : Παρέλαση τιμητικοῦ ἀγήματος μπροστὰ ἀπὸ τὸ μνημεῖο τοῦ Ναυάρχου Ὁσίου Θεοδώρου Οὐσακώφ.

πλατεια

Εἰκ. 10 : Μουσικοχορευτικὲς ἐκδηλώσεις στὴν Κάτω πλατεία-Λιστόν.

πλατεια2

Εἰκ. 11 :  Τὸ ἴδιο ὅπως ἡ 10, μὲ τὸ συγκρότημα τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Στόλου τῆς Μαύρης Θάλασσας καὶ τοὺς χορευτές τοῦ συγκροτήματος «Ἀντρεέβσκι Φλάγκ»..


πλατεια3

Εἰκ. 12 : Τὸ  χορευτικὸ συγκρότημα σὲ ἑλληνικοὺς χορούς (συρτάκι).

πνευματικο κεντρο

Εἰκ.13: Ἐκδήλωση στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱ.Μητροπόλεως μὲ τὸν κ/ναύτη Γκριγκαλιώφ.

πνευματικο κεντρο2

Εἰκ. 14 : Ὁ Ῥῶσσος κοσμοναύτης μὲ τὸν γραμματέα τῆς Τ.Ο.Κέρκυρας τῆς Χ.Δ.

ρωσσικη αγια εικων

Εἰκ. 15 :  Σύγχρονη ρωσσικὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Οὐσακώφ.

Kαταστροφὲς μνημείων τοῦ κερκυραϊκοῦ πολιτισμοῦ-ἔκκληση γιὰ τὴν σωτηρία τους

Share via email, networking sites and bookmark using any service!

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

ΚΟΙΝ.:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ-ΔΙΑΠ. ΝΗΣΩΝ

8η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

6η ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μὲ ἀφορμὴ τὰ τελευταῖα συμβάντα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης πόλεως, ὅπως παρουσιάζονται στὸν τοπικὸ ἡμερήσιο τύπο (βλπ.<<ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ>>φ.29/1/2009) καὶ ΜΜΕ, θὰ θέλαμε νὰ Σᾶς κατάστήσουμε ἐνήμερους ὡς πρὸς μίαν ἄγνωστη σχετικὰ πτυχὴ τοῦ συγκεκριμένου θέματος. Ἤδη πολὺ πρὶν φθάσουμε στὴν σημερινὴ κατάσταση τοῦ μνημείου, εἶχαν προηγηθῇ ἐνέργειες τῆς τοπικῆς Ὀργά-νωσης μας πρὸς ὑποψηφίους τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ μνημείου (ἐκλογὲς Ὀκτ. 2006). Δεδομένου ὅτι εἶχε δείξει ἐνδιαφέρον φορέας τοῦ ἐξωτερικοῦ νὰ χρηματοδοτήσῃ τὴν διάσωση τοῦ μνημείου τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, πρόταση ποὺ ἰσχύει καὶ σήμερα. Ἡ πρόταση αὐτὴ ἐπανελήφθη (πρὶν ἀπὸ τρεῖς μῆνες) καὶ προφορικὰ σὲ ἁρμόδιο τῶν τοπικῶν μας πραγμάτων, γιὰ νὰ γνωρίσῃ τὴν ἄμεση ἄρνησή του. Δυστυχῶς ἡ τύχη, ποὺ ἐπιφυλάσσεται στὸ μνημεῖο δὲν θὰ εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν τύχη ἄλλων ἀνάλογων περιπτώσεων (δημοτικὸ Γηροκομεῖο κλπ.). Μερικὰ ἀπ’ αὐτὰ Σᾶς ἐπισυνάπτουμε στὶς συνημμένες φωτο-γραφίες. Βέβαια ἔχει προηγηθῇ ἡ βεβήλωση τοῦ χώρου μὲ τὸν δημοτικὸ κάδο ἀπορριμάτων (καὶ ὅλα αὐτὰ στὴν πρόσοψη τῆς πόλης μας) καὶ τὶς <<καλλιτεχνικὲς ἀσχήμειες>> μπροστὰ στὸ Ἱερό ! Ἑπόμενο ἦταν μετὰ ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν μεταχείρηση νὰ ἐπέλθῃ καὶ ἡ μοιραία πτῶση τῆς ὀροφῆς.

Ἡ εἰκόνα μιᾶς ὑπὸ κατάρρευση παλαιᾶς πόλης τῆς Κέρκυρας (πολιτιστικὴ πόλη τῆς Οὐνέσκο !) ἔχει τὴν σημειολογία της γιὰ τὴν γενικότερα καταρρέουσα πνευματικὰ, ἠθικά, πολιτισμικὰ πατρίδα μας…

Ἡ πρότασή μας, γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν κρίση στὰ πολιτιστικά τουλάχιστον, ἀνατρέχει στὰ ἑλληνικὰ πρότυπα (βλπ. Δημοσθένους <<Περὶ τοῦ στεφάνου>>ἐκδ.Γρηγόρη) .

Στὴν πραγματικὴ Δημοκρατία (Ἀρχαῖα Ἀθηναϊκή) εἶχε θεσπισθῇ ἡ λεγόμενη Χορηγία (ὄχι γιὰ διαφήμιση ἤ γιὰ ἔκπτωση φόρων, ὅπως μὲ τὴν κόκα κόλα σήμερα). Ὁ χορηγὸς (ὄχι ἡ ἐταιρεία του) ἐβραβεύετο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Δήμου μὲ χρυσὸ στεφάνι καὶ ἄλλες τιμές. Θὰ μποροῦσε ἡ πόλη μας νὰ ἀναθέτῃ σὲ χορηγοὺς (πρόσωπα) τὴν συντήρηση τῶν μνημείων-ἐρειπίων καὶ νὰ τοὺς βραβεύῃ ἀνάλογα (προτομές κλπ.). Τὸ χρῆμα πολλοὶ τὸ ἐμίσησαν, τὴν δόξαν οὐδείς … Βέβαια τὸ δύσκολο στὴν πρότασή μας εἶναι ὁ παραμερισμὸς τῶν μεγαλο-εργολάβων, θὰ πρέπῃ νὰ διαλέξουμε πραγματικὰ τὶ θέλουμε, πολιτισμὸ ἤ κατάρρευση. Θὰ πρέπῃ σήμερα 1΄λεπτὸ πρὶν τὴν χρεωκοπία τῶν πάντων στὸν τόπο μας, νὰ ἀποφασίσουμε μὲ ποιοὺς θὰ πᾶμε καὶ ποιοὺς θὰ ἀφήσουμε…

Στὶς συνημμένες φωτογραφίες μὲ σειρὰ Σᾶς δείχνουμε:1,2Τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης μὲ τὰ σημάδια τῆς βεβήλωσης τόσο ἀπὸ τὶς δημοτικὲς ὑπηρεσίες, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς ἀγνώστους «λαϊκοὺς καλλιτέχνες»,

3,4. Τὸ κατεστραμμένο κτίριο τοῦ παλαιότερου (τέλη 16ου αἰ.) Ἁλατόσπιτου τῆς Κέρκυρας (στὶς Ἁλυκὲς Ποταμοῦ, ποὺ παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες γραπτὲς ἀναφορὲς μας καὶ παρὰ τὴν ὑποχρέωση ἐκ τοῦ νόμου τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ κτήματος νὰ συντηροῦν καὶ νὰ διασώζουν τὸ μνημεῖο. κανεὶς δὲν κατόρθωσε νὰ τὸ διασώσῃ.

6,7. Τέλος οἱ κατεστραμμένες ξύλινες βάσεις τῶν παλαιῶν κανονιῶν κοντὰ στὸ μνημεῖο τοῦ ναυάρχου Οὐσακώφ. Οὔτε καὶ αὐτὸ (παρὰ τὶς ἀναφορὲς μας) δὲν μποροῦμε νὰ συντηρή-σουμε; Ἐπι τέλους τὶ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὸν τόπο μας καὶ στὴν ἱστορία ὡς κοινωνία;

Ὅλοι μας ἔχουμε τὴν σχετικὴ εὐθύνη γιὰ τὶς εἰκόνες αὐτὲς.

8. Τὸ τμῆμα τοῦ παλαιοῦ φρουρίου, ποὺ ἔχει πρὶν ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες ὀλισθήσει καὶ θὰ καταντήςῃ νὰ γίνῃ τὸ σῆμα κατατεθὲν τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Πιστεύουμε ὅτι ὁ Δήμαρχος μας, μὲ τὴν ἐμπειρία, τὴν παιδεία, ποὺ διαθέτει καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν τόπο, ποὺ τὸν διακρίνει, θὰ βρῇ τὶς πλέον συμφέρουσες λύσεις γιὰ τὸν πολι-τισμὸ μας καὶ τὴν συνέχισή του.

Πρόεδρος Γραμματέας


Αγ. Φωτεινή

Φωτ.: 1 Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἀνατολικὴ πλευρά, φαίνονται οἱ άσχημίες καὶ οἱ κάδοι.

Ἁλυκὲς Ποταμοῦ Κέρκυρας, τὸ παλαιὸ κτίριο τῆς Ἐνετοκρατίας σὲ ἐρείπια.

Φωτ.: 3 : Ἁλυκὲς Ποταμοῦ Κέρκυρας, τὸ παλαιὸ κτίριο τῆς Ἐνετοκρατίας σὲ ἐρείπια.

Ἐσωτερικὸ τοῦ ἐρειπωμένου κτιρίου τῶν ἐνετικῶν ἁλυκῶν.

Φωτ.:4 : Ἐσωτερικὸ τοῦ ἐρειπωμένου κτιρίου τῶν ἐνετικῶν ἁλυκῶν.

Ἡ εἴσοδὸς τοῦ κτιρίου ταῶν ἁλυκῶν. Ἔχουν κλαπῆ τὰ πάντα σύμβολα/ ἡμε-ρομηνίες κλπ.

Φωτ. : 5 : Ἡ εἴσοδὸς τοῦ κτιρίου ταῶν ἁλυκῶν. Ἔχουν κλαπῆ τὰ πάντα σύμβολα/ ἡμε-ρομηνίες κλπ.

Εἴσοδος τοῦ Νέου Φρουρίου μὲ τὰ ἐγκαταλειμμένα κανόνια

Φωτ. : 6 : Εἴσοδος τοῦ Νέου Φρουρίου μὲ τὰ ἐγκαταλειμμένα κανόνια.

Εἴσοδος τοῦ Νέου Φρουρίου μὲ τὰ ἐγκαταλειμμένα κανόνια

Φωτ. : 7 : Ὅπως ἡ 6 σὲ λεπτομέρεια.

Παλαιὸ Φρούριο, τὸ Καποσίδερο, ὅπως εἶναι σήμερα, ἀλλὰ καὶ πρὶν 30 χρόνια.

Φωτ. : 8 : Παλαιὸ Φρούριο, τὸ Καποσίδερο, ὅπως εἶναι σήμερα, ἀλλὰ καὶ πρὶν 30 χρόνια.

Παλαιὸ Φρούριο, τὸ Καποσίδερο, ὅπως εἶναι σήμερα, ἀλλὰ καὶ πρὶν 30 χρόνια.
Φωτ. :9 : Ὅπως ἡ 8.

Παλαιὸ Φρούριο, τὸ Καποσίδερο, ὅπως εἶναι σήμερα, ἀλλὰ καὶ πρὶν 30 χρόνια.
Φωτ. :11 : Τὸ ἴδιο ὅπως καὶ πρὶν.

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1583
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2424814
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.