Αρχική arrow ΚΕΡΚΥΡΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΙ Αγώνες των Χριστιανοσοσιαλιστών στο νησί του Αχιλλέα

Ἐκδηλώσεις τῆς Ῥωσσικῆς Ἑβδομάδας στὴν Κέρκυρα 15-17 Ὀκτ 2009

Share via email, networking sites and bookmark using any service!

Ἐκδηλώσεις τῆς Ῥωσσικῆς Ἑβδομάδας στὴν Κέρκυρα

15-17 Ὀκτ 2009

Συνεχίσθηκε καὶ ὁλοκληρώθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ χρονιὰ ἡ καθιερωμένη ἀπὸ τὸ 2002 Ῥωσσικὴ Ἑβδομάδα στὴν Κέρκυρα, ἕνας θεσμὸς πολιτιστικὸς γιὰ τὸ νησὶ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδω-να, ποὺ σημειώνει κάθε χρόνο ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἐπιτυχία.

Στὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων περιλαμβάνονταν ἐκτὸς τοῦ κατάπλου τοῦ πολεμικοῦ πλοίου τοῦ Ῥωσσικοῦ Στόλου τῆς Μαύρης θάλασσας, «Τσάρος Κουννίκωφ», παρουσίαση τοῦ Ῥώσσου κοσμοναύτη Γκριγκαλιὼφ στὸ Δημοτικὸ θέατρο τῆς Κέρκυρας (15 Ὀκτ) καὶ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (16 Ὀκτ), ποδοσφαιρικὸς φιλικὸς ἀγῶνας μεταξὺ τῶν ὁμάδων τῆς Κέρκυρας καὶ τοῦ Ῥωσσικοῦ στόλου, ἔκθεση ἔργων ζωγραφικῆς στὴν Δημοτι-κὴ Πινακοθήκη μὲ θέμα «ἡ Εὐρώπη στὰ χρόνια τοῦ Καποδίστρια»(16,17 Ὀκτ), παρουσίαση στὸ Δημαρχεῖο τῆς Κέρκυρας τοῦ βιβλίου-ὁδηγοῦ τῶν τόπων τῆς ῥωσσικῆς μνήμης στὴν Κέρ-κυρα. Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (17 Ὀκτ), λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου Οὐσακὼφ διὰ μέσου τῆς πόλεως, κατάθεση στεφάνων στὸν ἀνδριάντα τοῦ Α΄Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος καὶ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσσίας Ἰωάννου Καποδίστρια, στὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία στὴν Ἄνω πλατεία τῆς Κέρκυρας. Στὴν συνέχεια ἔγινε παρέλαση τοῦ στρατιωτικοῦ ἀγήματος τοῦ Ῥωσσικοῦ Ναυτικοῦ καὶ κατάθεση στεφάνων στὸ μνημεῖο τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου Οὐσακώφ, στὸ Νέο Λιμάνι τῆς Κέρκυρας. Τὸ βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας (17 Ὀκτ) ἐδόθη ρεσιτὰλ μὲ τὸ Κουαρτέτο Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καὶ στὴν συνέ-χεια ἔγιναν μουσικοχορευτικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Ῥωσσικοῦ Στόλου καὶ τοῦ συγκροτήματος «Ἀντρεέβσκι Φλάγκ», στὴν Κάτω πλατεία μπροστὰ στὸ Λιστόν. Παράλληλα στὴν Δημοτικὴ Πινακοθήκη παρουσιάσθηκαν ἔργα ζωγραφικῆς Ῥώσσων καλλιτεχνῶν.

Ὁ Ναύαρχος Θεόδωρος Οὐσακώφ (1743-1817), Ὅσιος τῆς Ῥωσσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σήμερα, ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο στὴν ἱστορία τῆς σύγχρονης Κέρκυρας, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, ἀφοῦ εἶναι ὁ ἐλευθερωτὴς τῆς Ἑπτανήσου ἀπὸ τοὺς Γάλλους κατακτητὲς καὶ θεμελιωτὴς τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ κράτους- τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας (1800-1807) – 347 χρόνια μετὰ τὴν ἅλωση τοῦ 1453 τῆς Πόλης.

Ἐκκινῶντας ἀπὸ τὴν Μαύρη θάλασσα ὡς στόλαρχος τῆς Μεσογείου μὲ τὰ πλοῖα τοῦ στο-λου (ποὺ δημιούργησε ὁ πρίγκιπας Ποτέμκιν), διαπλέει τὸ Αἰγαῖο καὶ στὶς 13 Σεπ 1788 ἐλευθερώνει τὰ Κύθηρα, στὶς 14 Ὀκτ τὴν Ζάκυνθο, στὶς 23 Ὀκτ τὴν Κεφαλλονιά, στὶς 1 Ἰαν 1799 τὴν Λευκάδα. Τέλος στὶς 21 Φεβ 1799 ἔρχεται ἡ σειρὰ τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Κέρκυρας, κάτω ἀπὸ τὶς ἔντονες ἐκδηλώσεις ἐνθουσιασμοῦ τῶν Ἑπτανησίων . Μετὰ ἀπὸ ἕνα

χρόνο, τὸ 1800 ἰδρύεται ἡ Ἑπτάνησος Πολιτεία, μὲ τὴν βοήθεια καὶ καθοδήγηση τοῦ Ναυάρχου συμφιλιώνεται ὁ λαὸς καὶ γνωρίζει νέες καὶ ὄμορφες στιγμὲς μὲ ἐλπίδα γιὰ τὸ μέλλον του. Ἐπίσης σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ κίνηση νὰ ἐπαναγκατασταθῆ ὁ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος στὴν Κέρκυρα, εἶχε ἐκδιωχθῆ γιὰ αἰῶνες ἀπὸ τοὺς λατίνους καὶ ἀπὸ τοὺς ἄθεους γάλλους !

Ἡ παρουσία τοῦ Ναυάρχου Θεοδώρου Οὐσακὼφ καὶ τοῦ Ῥωσσικοῦ στόλου εἶναι ἐγγύηση γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Α΄ Ἑλληνικοῦ Κράτους, καθὼς οἱ περιπολίες τοῦ Ῥωσσικοῦ Ναυτικοῦ στὴν Μεσόγειο κρατοῦν μακρυὰ τοὺς ἐπίδοξους κατακτητὲς ἀπὸ τὴν δύση, ὅπως κρατοῦν ἐπίσης μακρυὰ καὶ τοὺς τουρκαλβανοὺς τοῦ Ἀλῆ πασᾶ.

Στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Ὅσιος μονάζει στὴν Ἱ.Μονὴ Σαναξάρ, μοιράζοντας τὰ ὑπάρχοντά του σὲ ἀπόρους ναυτικοὺς τῆς Σεβαστουπόλεως.

Δίκαια θεωρεῖται ὁ θεμελιωτὴς τοῦ Α΄ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας καὶ γι’ αὐτὸ τιμᾶται ἀπὸ τοὺς Ἑπτανήσιους καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς Κερκυραίους.

Κέρκυρα, Κυριακή, 25 Ὀκτωβρίου 2009.

Χρῆστος Ἀπ. Μηλίγγος, γεωλόγος,

γραμματέας τῆς Νομαρχ. Ὀργάνωσης Κέρκυρας

τῆς Χριστ. Δημοκρατίας

αρματαγωγο1

Εἰκ. 1:  Τὸ Ῥωσσικὸ πολεμικὸ πλοῖο «Τσάρος Κουννίκωβ»

αρματαγωγο2

Εἰκ. 2: Τὸ ἴδιο ὅπως ἡ 1.

αρματαγωγο

Εἰκ. 3: Ὁ γραμματέας τῆς Τ.Ο. τῆς Χ.Δ. μὲ Ῥῶσσο ἀξιωματικὸ.

ι

Εἰκ. 4: Θεῖα Λειτουργία στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασ-μιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ.κ. Νεκταρίου.

μνημειο1

Εἰκ.5:Κατάθεσις στεφάνων στὸν Κυβερνήτη ἀπὸ Ῥώσσους καὶ Ἕλληνες ἐπισήμους

μνημειο2

Εἰκ. 6 : Παρέλαση τοῦ Ῥωσσικοῦ ἀγήματος μπροστὰ ἀπὸ τὸν ἀνδριάντα τοῦ Κυβερνήτη .

μνημειο ουσακωφ1

Εἰκ. 7 : Καταθέσεις στεφάνων στὸ μνημεῖο τοῦ Ναυάρχου Ὁσίου Θεοδώρου Οὐσακώφ

μνημειο ουσακωφ2

Εἰκ.8 :Κατάθεση στεφάνου ἀπὸ τὸν κ.Πρόξενο τῆς Ῥωσσικῆς Ὁμοσπονδίας στὴν Κέρκυρα Νικόλαο Κανούλα.

παρελαση2

Εἰκ.9 : Παρέλαση τιμητικοῦ ἀγήματος μπροστὰ ἀπὸ τὸ μνημεῖο τοῦ Ναυάρχου Ὁσίου Θεοδώρου Οὐσακώφ.

πλατεια

Εἰκ. 10 : Μουσικοχορευτικὲς ἐκδηλώσεις στὴν Κάτω πλατεία-Λιστόν.

πλατεια2

Εἰκ. 11 :  Τὸ ἴδιο ὅπως ἡ 10, μὲ τὸ συγκρότημα τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Στόλου τῆς Μαύρης Θάλασσας καὶ τοὺς χορευτές τοῦ συγκροτήματος «Ἀντρεέβσκι Φλάγκ»..


πλατεια3

Εἰκ. 12 : Τὸ  χορευτικὸ συγκρότημα σὲ ἑλληνικοὺς χορούς (συρτάκι).

πνευματικο κεντρο

Εἰκ.13: Ἐκδήλωση στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱ.Μητροπόλεως μὲ τὸν κ/ναύτη Γκριγκαλιώφ.

πνευματικο κεντρο2

Εἰκ. 14 : Ὁ Ῥῶσσος κοσμοναύτης μὲ τὸν γραμματέα τῆς Τ.Ο.Κέρκυρας τῆς Χ.Δ.

ρωσσικη αγια εικων

Εἰκ. 15 :  Σύγχρονη ρωσσικὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Οὐσακώφ.

Σχόλια (1)

Ανάρτηση σχολίου

Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις

Κωδικός ασφαλείας: Συλλαβισμός Συλλαβισμός


Δεν θέλω να λαμβάνω πλέον ειδοποιήσεις για νέα σχόλια σε αυτό το άρθρο

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1583
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2424640
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.